Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Ondernemersklimaat

Ondernemers zorgen voor welvaart! Het is belangrijk dat Nederland de speelruimte  maximaal benut om een gunstig ondernemersklimaat voor mkb-maakbedrijven te scheppen door ondernemerschap te faciliteren en te ondersteunen. Mkb-maakbedrijven vervullen onder andere een essentiële rol bij de digitale -, energie – en klimaattransitie.

Zo staat Metaalunie voor het verlagen van de regeldruk in Nederland, een voorspelbaar en gezond fiscaal beleid voor ondernemers en voldoende fysieke ruimte voor bedrijfslocaties.  

 

Standpunten

Ondernemersklimaat
Sinds 25 mei 2018 geldt in Nederland en de rest van de EU de...
Ondernemersklimaat
Familiebedrijven zijn de ruggengraat en kraamkamer van de...
Ondernemersklimaat
Ondanks de uitbreiding van het wegennet, neemt het aantal files op...
Ondernemersklimaat
Uit jaarlijks onderzoek van Coelo (Rijksuniversiteit Groningen)...
Ondernemersklimaat
Na een ruim tien jaar durend wetgevingsproces, gaat de nieuwe...
Ondernemersklimaat
Ondernemerschap is de motor voor welvaart. Het is belangrijk dat...
Ondernemersklimaat
Van alle bedrijven in Nederland is 99% kleinbedrijf (tot 50...
Ondernemersklimaat
Een van de grootste uitdagingen voor Nederland is het grote...
Ondernemersklimaat
De stikstofproblematiek houdt Nederland al sinds mei 2019 in de...
Ondernemersklimaat
De EU Machinerichtlijn (2006/42/EG) bevat belangrijke Europese...
Ondernemersklimaat
De vennootschapsbelasting (vpb) is een belasting die wordt geheven...
Ondernemersklimaat
In het Klimaatakkoord is opgenomen dat vanaf 2025 tenminste 30 tot...