Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Vennootschapsbelasting

Ondernemersklimaat

In het kort

De vennootschapsbelasting (vpb) is een belasting die wordt geheven over de winst van bv’s. Vaak wordt de vpb gekoppeld aan de belastingdruk voor multinationals en het vestigingsklimaat in Nederland. En terecht. Toch is de hoogte van de vpb is ook van belang voor mkb-maakbedrijven. Dit omdat mkb-maakbedrijven steeds vaker kiezen voor de bv als rechtsvorm en daardoor dus vpb verschuldigd zijn over de behaalde winst. Koninklijke Metaalunie pleit voor een concurrerend fiscaal ondernemersklimaat als belangrijke factor voor de economische ontwikkeling. De laatste jaren zijn belastingmaatregelen voor het bedrijfsleven (om extra opbrengsten te genereren) eerder regel dan uitzondering. Extra lastendruk is onwenselijk, maar continu veranderend fiscaal beleid vanuit de overheid is minstens zo vervelend voor ondernemers. Metaalunie pleit dan ook nadrukkelijk voor een stabiel en voorspelbaar fiscaal beleid, waaronder het tarief van de vpb.

Belang van de vpb voor verdienvermogen 
Een concurrerend fiscaal ondernemersklimaat is een belangrijke factor voor de economische ontwikkeling van het mkb. Onderdeel van het fiscaal beleid is een realistisch vpb-tarief. Natuurlijk zijn ondernemers bereid om belasting te betalen, maar de belastingdruk moet wel realistisch zijn en concurrentiekracht niet in de weg staan. De (continue) verhoging van het lage tarief in de vpb is een aanslag op het verdienvermogen van het mkb. Met name het mkb kampt de laatste jaren als gevolg van onder andere hoge energierekeningen. Daar bovenop komen verschillende verhogingen van het vpb. Dit is onwenselijk voor het verdienvermogen van bedrijven.

Vpb voor (internationaal) ondernemersklimaat van belang 
De vpb is weliswaar qua opbrengst niet de belangrijkste belasting in Nederland, maar als factor in het ondernemers- en vestigingsklimaat is deze belasting wel degelijk van groot belang. Dat betekent dat Nederland zich steeds goed bewust moet zijn dat nationale aanpassingen van de vpb grote gevolgen kunnen hebben voor: 

  1. de concurrentiekracht van (mkb-)ondernemers; en
  2. de internationale positie van Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats, want mkb-maakbedrijven zijn vaak toeleverancier van grotere (internationale) ondernemingen gevestigd in Nederland. 

De afgelopen jaren zien we een ontwikkeling dat verschillende andere landen hun vpb stelselmatig aan het verbeteren zijn. Terwijl in Nederland de belastingdruk juist toeneemt. Op deze manier loopt Nederland het gevaar minder aantrekkelijk te worden voor ondernemingen.

Te vaak gesleuteld aan de vpb: belastingdruk stijgt 
Recent is voor 2023 besloten om wederom de tarieven van de vpb te verhogen. Er zijn voor de vpb twee tariefschijven. De eerste gaat van 15% naar 19% terwijl de grens van de eerste schijf binnen die belasting wordt verlaagd naar 200.000 euro (was 395.000 euro). Een kleiner deel van de winst wordt daarmee belast met het lage tarief. Resultaat: per saldo grotere belastingdruk voor bv’s.

Metaalunie: Stabiel fiscaal beleid, zekerheid vpb voor langere tijd van belang 
Metaalunie pleit voor een stabiel fiscaal beleid. Duidelijkheid voor de langere termijn met betrekking tot het vpb-tarief hoort daarbij. Metaalunie stelt dan ook een mkb vpb-tarief voor: 15% tot 200.000 euro, 20% voor winsten tussen de 200.000 en 400.000 euro en 25% voor winsten boven de 400.000 euro. Hiermee komt er voor de langere termijn duidelijkheid en blijft het concurrentievermogen van het mkb (voldoende) in tact.   

Ook interessant