Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

District Noord

District Noord omvat de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe en telt bijna 1600 Metaalunieleden met ruim 13.000 werknemers waarvan circa 850 bedrijven in Friesland gevestigd zijn.

De gemiddelde bedrijfsgrootte bedraagt 10 werknemers per lidbedrijf en bijna 85% van de Metaalunieleden in het district heeft minder dan 16 werknemers in dienst. Het ledenbestand in district Noord kenmerkt zich door een sterke vertegenwoordiging van bouwgerelateerde constructiebedrijven (ca 35%). Met ca 30% is ook de sector revisie en onderhoud goed vertegenwoordigd. Het aandeel van bedrijven die actief zijn in de agri- en foodsector bedraagt circa 15%. Traditioneel zijn in Noord Nederland ook de bedrijven die actief zijn in de RVS-sector en in de jachtbouw goed vertegenwoordigd.

Het overgrote deel van Metaalunieleden valt onder de werkingssfeer van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf en dragen in dat kader af aan de Stichting OOM. District Noord heeft haar eigen bestuur bestaande uit negen ondernemers afkomstig uit de drie noordelijke provincies en zij vergadert zes keer per jaar. Het bestuur volgt en beïnvloedt samen met de Metaaluniemedewerkers in het district de regionale ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt en beroepsonderwijs, technologie en innovatie, internationalisering, economische zaken, ruimtelijke ordening, infrastructuur, milieu en energie.

 

Bestuur district Noord

Vlnr: Wessel Koning, Bert Rundervoort, Gerrit van Bruggen, Marjan Fijma, Marcella Ensel, Wytze Anema, Sophie Bakker, Wieger Miedema, Philippe Hondelink, Roelof Vedder

Organisatie

Neem contact op

Philippe Hondelink

 

Regiosecretaris
06 - 223 943 06
hondelink@metaalunie.nl

Nieuws Noord