Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

MKB-toetsen en internetconsultaties

Ondernemersklimaat
MKB-toetsen en internetconsultaties

Onderaan deze pagina vindt u lopende MKB-toetsen en internetconsultaties.
 

In het wetgevingsproces zijn er bij de verschillende ministeries twee georganiseerde momenten waarop u als Metaalunielid inbreng kunt leveren:

  • De MKB-toets
  • Internetconsultatie


MKB-toets
Vroegtijdig in het beleidsvormingsproces is er de zogenaamde MKB-toets. U kunt zich aanmelden voor een concrete MKB-toets bij het ministerie en zo met ambtenaren van het ministerie in gesprek gaan, meedenken over eventueel nieuw beleid. Het is de bedoeling dat hierdoor een ministerie met MKB-vriendelijke beleid komt, beleid dat beter aansluit bij het kleine MKB. Soms zal dat via nieuwe wetgeving gaan. Maar soms kunnen politieke doelen ook zonder nieuwe wetgeving bereikt worden. Metaalunie heeft in het verleden nadrukkelijk gepleit voor zo’n MKB-toets, zodat ministeries tijdig rekening houden met mogelijkheden en onmogelijkheden voor het kleine MKB. Temeer omdat de regeldruk voor het kleine MKB verreweg het hoogst is. Veel bestaande wetgeving sluit slecht aan op de bedrijfsvoering van het kleine MKB. Via MKB-toetsen hopen we gezamenlijk tot beter op het kleine MKB aansluitend overheidsbeleid/-regelgeving te komen.

Internetconsultatie
Later in het wetgevingsproces is er de zogenaamde internetconsultatie. U kunt dan digitaal reageren op voorgenomen/concept nieuwe wetgeving. Dit is een moment na de MKB-toets. Wetgevingsjuristen van het ministerie hebben dan al concept wetgeving opgeschreven waarop u kunt reageren. Door internetconsultatie krijgen meer mensen, bedrijven en instellingen informatie over wetgeving die in voorbereiding is en kunnen zij suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van deze voorstelen te verbeteren. Ministeries voeren consultaties uit over concepten van wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen. Ook beleidsnotities kunnen via internetconsultatie aan u worden voorgelegd. De Tweede Kamer gebruikt het instrument soms ook voor de consultatie van initiatiefvoorstellen.
 


Hieronder staan de voor onze sector relevante MKB-toetsen en internetconsultaties vermeld. Doe mee!

Er zijn op dit moment geen lopende MKB-toetsen en internetconsultaties.

Ook interessant