Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Stikstofproblematiek

Ondernemersklimaat

In het kort

De stikstofproblematiek houdt Nederland al sinds mei 2019 in de greep toen de Raad van State een uitspraak deed waardoor de toepassing van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werd vernietigd. Het gevolg van de uitspraak van de Raad van State is onder andere dat veel bouwprojecten, waaronder de aanleg van wegen, woning- en utiliteitsbouw stop gezet moeten worden. Koninklijke Metaalunie benadrukt dat het van groot belang is dat er snel een oplossing komt waardoor de noodzakelijke investeringen weer kunnen worden gedaan.

PAS 
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) was een beleidskader van de Nederlandse overheid om natuurgebieden te beschermen. Doel was het verminderen van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige natuurgebieden, zodat daar de zogenaamde kritische drempelwaarde voor stikstofdepositie niet wordt overschreden. Het PAS werd tevens bij het verlenen van vergunningen gebruikt, waarbij vooruitgelopen werd op toekomstige vermindering van de stikstofdepositie. Het vernietigen van PAS heeft grote gevolgen voor met name de landbouw, woningbouw, bedrijven en verkeer in de buurt van deze stikstofgevoelige natuurgebieden waar al sprake is van natuurschade door teveel aan stikstofdepositie. Door de uitspraak van de Raad van State liggen veel projecten nu stil. Bedrijven die al volledig voldeden aan de PAS-eisen (via vergunning of melding) én de bedrijven die dermate lage stikstofdepositie opleverden dat zij volgens PAS vergunningsplichtig noch meldingsplichtig waren, zijn door de Raad van State uitspraak ineens in een – ten onrechte – illegale status terecht gekomen.  
 
Gevolgen van Uitspraak Raad van State voor mkb-maakbedrijven 
De meeste mkb-maakbedrijven hebben met hun vestigingslocatie niet direct met PAS en de achterliggende natuurwetgeving te maken. Desondanks ondervinden een kleine groep bedrijven die dichtbij bepaalde natuurgebieden gevestigd zijn wel degelijk de gevolgen van de huidige stikstofimpasse. Deze bedrijven veroorzaken nagenoeg geen stikstofdepositie en hoefden derhalve geen vergunning aan te vragen en evenmin een PAS-melding te doen. Toch ondervinden deze bedrijven nu disproportioneel de gevolgen van de impasse rond PAS. Zij worden ‘on hold’ gezet. 
 
Herinvoering onderdrempel van 0,05 MOL/ha/jaar proportionele oplossing
Metaalunie pleit dan ook om deze goedwillende ondernemers tegemoet te komen door snelle herinvoering van de onderdrempel van stikstofdepositie van 0,05 MOL/ha/jaar voor bouw- en gebruiksfase van utiliteitsbouw (naast woningbouw en gww). Een deel van de Nederlandse economie wordt hiermee gelijk vlot getrokken. Daarnaast kunnen de miljarden op de begroting efficiënter besteed worden om het echte stikstofdepositieprobleem op te lossen bij de grote veroorzakers en in de betreffende natuurgebieden.  
 

 
 

Ook interessant