Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Gemeentelijk belastingen en heffingen

Ondernemersklimaat

In het kort

Uit jaarlijks onderzoek van Coelo (Rijksuniversiteit Groningen) blijkt dat al jaren de gemeentelijke belastingen (zoals OZB) en heffingen (zoals bouwleges) voor het bedrijfsleven met veel hogere percentages dan de inflatie stijgen. Een onwenselijke situatie voor de concurrentiekracht van mkb-ondernemers. Koninklijke Metaalunie wil dan ook dat er duidelijke landelijke kaders worden gesteld voor jaarlijkse verhoging van lokale belastingen en heffingen. Deze zouden beperkt moeten worden tot maximaal de inflatiecorrectie. Daarnaast moeten gemeenten vanuit het Gemeentefonds gecompenseerd worden voor de kosten van aanvullende taken. Dit om te voorkomen dat gemeenten gaten in de begroting gaan vullen door lastenverhoging voor het lokale bedrijfsleven en de inwoners.

Maximum aan jaarlijkse gemeentelijke belastingverhogingen 
Metaalunie pleit voor de beperking van de jaarlijkse verhogingen van gemeentelijke belastingen en heffingen tot maximaal de inflatiecorrectie. Bij bouw- en milieuleges is daarnaast een meer transparant overzicht van legeskosten en -opbrengsten voor gemeenten gewenst, zowel op gemeentelijk niveau (alle vergunningaanvragen in een jaar) als per individuele vergunningaanvraag.


Dekking uit Gemeentefonds
Gemeenten hebben er de laatste jaren zeer veel taken bij gekregen. Voor deze extra taken zijn zij regelmatig niet gecompenseerd door de rijksoverheid. Metaalunie is dan ook van mening dat gemeenten via het Gemeentefonds ruimhartiger gecompenseerd moeten worden voor de extra taken. Daarmee wordt recht gedaan aan de belangrijke positie van de gemeente in het dagelijkse bestuur. Ook wordt er op die manier voorkomen dat gemeenten de gestegen kosten gaan compenseren door de belastingen en heffingen te verhogen voor het lokale bedrijfsleven en de inwoners.


Betrek het bedrijfsleven bij beleid en besteding opbrengsten
Metaalunie is tevens van mening dat het bedrijfsleven veel nadrukkelijker betrokken kan worden bij de totstandkoming van gemeentelijk beleid en de besteding van de opbrengsten van belastingen en heffingen. Hiermee neemt draagvlak voor beleid en eventuele (tijdelijke) verhoging van lasten toe. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een hoger serviceniveau in openbaar gebied op bedrijventerrein dan verwacht mag worden van de normale gemeentelijke taak.
  • Extra beveiliging bedrijventerrein.


In dergelijke gevallen van specifieke belasting/heffingen zal het lokale bedrijfsleven zeker bereid zijn (tijdelijk) hogere verhogingen te accepteren onder de voorwaarde dat het lokale bedrijfsleven het dan dus wel eens wordt over de besteding van deze extra inkomsten.

Ook interessant