Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

District Noordwest

Om de collectieve belangenbehartiging in de regio goed te organiseren heeft Metaalunie een indeling in districten. In de districten is een belangrijk netwerk opgebouwd waarmee de belangen van de lidbedrijven regionaal goed kunnen worden behartigd. Dit doet Metaalunie bijvoorbeeld via vertegenwoordiging in en/of samenwerking met regionaal georganiseerd bedrijfsleven, ontwikkelingsmaatschappijen, scholings- en kennisinstellingen, arbeidsmarktregio’s en overheden. Daarnaast werken we ook samen met overige werkgeversorganisaties daar waar we gezamenlijke belangen hebben.

District Noordwest omvat de provincie Noord-Holland exclusief de Gooi- en Vechtstreek en telt ruim 1500 Metaalunieleden met ruim 14.000 werknemers. District Noordwest heeft haar eigen bestuur bestaande uit 7 ondernemers afkomstig uit de hele regio en zij vergadert zes keer per jaar. Het bestuur volgt en beïnvloedt samen met de Metaaluniemedewerkers in het district de regionale ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt en beroepsonderwijs, technologie en innovatie, internationalisering, economische zaken, ruimtelijke ordening, infrastructuur, milieu en energie. Daarnaast organiseren zij ook netwerkbijeenkomsten zoals de nieuwjaarsborrel en jaarvergadering waar lidbedrijven elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaringen delen. Uw directe aanspreekpartners binnen de regio zijn het districtsbestuur, de regiosecretaris, de buitendienstadviseurs.

Smart Industry:
www.smartindustrynoordwest.nl


Onderwijs:
www.techportal.nl

 

Bestuur district Noordwest

vlnr: Berry Mak, Werner Nawijn. Arjan Klomp, Jaap Zijlstra, Monique van der Voort, Erik Peters, Marjoleine Post-van der Weide, Gerda Lommers, Jan Heddes

Organisatie

Neem contact op

Monique van der Voort

 

Regiosecretaris
06 - 111 70 871
voort@metaalunie.nl

Nieuws Noordwest