Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Kerntaken


De kerntaken van onze vereniging zijn in het kort te omschrijven als: Wij kijken vooruit, behartigen belangen, informeren, verdiepen, helpen, inspireren en verbinden.


Vooruitkijken
Dit is onze grondhouding. Wij kijken positief en constructief naar de toekomst. We signaleren trends en spelen continue in op nieuwe ontwikkelingen. We denken vooruit en voeren actief regie op de doelen die we samen willen bereiken

 

Belangenbehartiging
Metaalunie denkt mee en participeert op belangrijke beleidspunten en lobbyt in het belang van haar leden voor een goed ondernemersklimaat. Metaalunie vertegenwoordigt de stem van de gehele maakindustrie in Nederland. De vereniging is op regionaal niveau (districten) georganiseerd. Daardoor wordt de belangenbehartiging gevoed vanuit de regio en is de dienstverlening ook regionaal toegespitst. Metaalunie zorgt voor een verantwoorde cao. Binnen het Metaaluniecollectief behartigen branches de belangen van specifieke groepen bedrijven.

 

Informeren
De werkorganisatie heeft veel specialistische kennis en expertise op onderwerpen die voor MKB-maakbedrijven relevant zijn. De kennis die Metaalunie gebruikt, haalt zij vanuit de praktijk van het collectief. Onze grondhouding daarbij is: ‘delen is groeien’.

 

Verdiepen
Specifieke en meer specialistische kennis wordt ook gegenereerd uit de branches die Metaalunie huisvest. Branches vormen een toegevoegde waarde voor aangesloten leden in het delen en verdiepen van kennis en kunde op bepaalde (technische) vakgebieden en/of markten via het netwerk dat de branche biedt.

 

Helpen
Veel van onze leden hebben vanwege hun omvang geen specialisten in dienst voor verschillende bedrijfsthema's. Metaalunie fungeert hier als backoffice van haar leden voor diverse zaken als; inkoopvoorwaarden, personeelsvraagstukken, subsidies en juridische geschillen. De Metaalunieprofessionals helpen leden bij praktische en juridische vraagstukken.

 

Inspireren
De werkorganisatie maakt nieuwe ontwikkelingen van binnen en buiten de sector en op nationaal en internationaal niveau zichtbaar en toepasbaar voor leden. We inspireren door richting te geven en door de toekomst dichtbij te brengen met opleidingen, cursussen, seminars, praktische tools en handvatten. Leden inspireren elkaar door bijvoorbeeld nieuwe innovaties te delen.

 

Verbinden
De kracht van het netwerk is één van de pijlers van Metaalunie. Metaalunie organiseert tal van bijeenkomsten en events waar leden en de partijen waarmee we samenwerken elkaar ontmoeten. Samen staan we sterk.