Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Intellectuele eigendom

 

In het kort

 • Het begrip intellectuele eigendom zult u vast steeds vaker tegenkomen. Maar wat houdt dit nu precies in? Het gaat hier in feite om een aantal rechten bedoeld om onder andere uitvindingen, merken, modellen, tekeningen en ontwerpen te beschermen.

De intellectuele eigendomsrechten zijn geregeld in verschillende wetten en verdragen: de Rijksoctrooiwet, de Handelsnaamwet, de Auteurswet en het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom. Daarnaast vindt u in contracten en algemene voorwaarden vaak specifieke bepalingen over intellectuele eigendom. Bijvoorbeeld om af te spreken wie het recht heeft om een uitvinding, een merk of tekening te kopiëren of openbaar te maken en er geld mee te verdienen. Het belang van intellectuele eigendomsrechten moet niet worden onderschat.
 

 • Merkenrecht
  Een 'sterk merk' kan een belangrijk onderdeel zijn van het vermogen van een onderneming en de positie in de markt verstevigen.
 • Octrooirecht
  Met een octrooirecht  kunt u een ander o.a. verbieden een technische uitvinding na te maken en te verkopen.
 • Modelrecht                
  Een modelrecht geeft het recht op het (creatieve) uiterlijk van een product.
 • Auteursrecht             
  Hiermee worden muziekwerken en (creatieve) tekeningen beschermd tegen verspreiding door anderen dan degene die het auteursrecht heeft.


Bovendien kunt u, zonder het zelf te beseffen, inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een ander.


Meer informatie? Gebruik de keuzehulp!
Wilt u meer informatie over specifieke rechten van intellectuele eigendom, of juist weten welk recht in uw geval relevant kan zijn? Kijk dan eens naar de artikelen hieronder of raadpleeg eerst onze keuzehulp.

Vragen?
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsjuridisch Ledenadvies.