Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Auteursrecht

Intellectuele eigendom

In het kort

  • Op producten waar creativiteit bij kwam kijken om te maken, rust auteursrecht. Denk aan een foto, een boek of een illustratie.
  • Auteursrecht ontstaat automatisch, bij het maken van het product. Registratie is niet nodig.

Het auteursrecht is er voor makers (auteurs) van allerlei creatieve werken. Er valt dan te denken aan teksten, kunst, foto’s, software en patronen op stof. Heeft u een product gemaakt waar creativiteit bij kwam kijken? Dat ontstaat het auteursrecht hierop automatisch. U hoeft het dus niet te registreren. Wel zijn er een aantal voorwaarden, voordat we kunnen spreken van auteursrecht:

  • het werk is origineel en persoonlijk. Het moet dus nieuw zijn en mag niet teveel lijken op werken van anderen;
  • het moet zijn vastgelegd. Het alleen hebben van een (onuitgewerkt) idee is niet voldoende;
  • het is niet puur technisch van aard. Technische producten of processen kunnen worden beschermd door het octrooirecht.

Als uw werk voldoet aan alle vereisten, dan kunt u een beroep doen op het auteursrecht. U kunt anderen dan verbieden het werk te gebruiken en kopiëren.

Maar als anderen uw auteursrecht niet erkennen, hoe bewijst u dit dan? Het is verstandig om op al uw creatieve werken uw naam en een datum te zetten. Wanneer het werk erg belangrijk voor u is, kunt u ook de notaris vragen een akte op te maken waaruit uw auteursrecht blijkt. U kunt er ook voor kiezen om via i-DEPOT uw werk te voorzien van een datumstempel. Via de website van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) kunt u uw idee in een vroeg stadium registreren.

Omdat er al snel sprake is van een werk dat door het auteursrecht is beschermd, is het belangrijk om niet zomaar foto’s en teksten van anderen te gebruiken en te kopiëren. Doet u dit wel, dan moet u hier mogelijk voor betalen.

Voor het kopiëren van teksten en foto’s wordt u mogelijk benaderd door Stichting Reprorecht. Deze stichting int vergoedingen voor onder andere fotografen, uitgevers en schrijvers voor het kopiëren van hun werken. Wilt u meer informatie over Stichting Reprorecht, bijvoorbeeld omdat uw bedrijf een factuur heeft ontvangen? Leest u dan het artikel hierover.

Ook muziek wordt door het auteursrecht beschermd. Hoewel u misschien zelf geen muziek maakt, luistert u er vast wel naar. Ook als luisteraar wordt u dus geconfronteerd met het auteursrecht. Wilt u meer weten over de rechten op muziek, leest u dan het artikel over BUMA/STEMRA en Sena op onze website.

Wanneer u in het algemeen op zoek bent naar meer informatie over het auteursrecht, dan mag u altijd contact opnemen met de afdeling Bedrijfsjuridisch Advies via bj@metaalunie.nl of 030 – 605 33 44.

 

 

Ook interessant