Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Handelsnaamrecht

Intellectuele eigendom

In het kort

  • Een handelsnaam is de naam waaronder je je onderneming runt.
  • De partij die een naam als eerste gebruikt, mag anderen verbieden (bijna) dezelfde naam te gebruiken. Dat kan alleen als er verwarring kan ontstaan bij het publiek. 
  • Een handelsnaam mag verder niet misleidend zijn.

Een handelsnaam is een naam waaronder een onderneming opereert. De onderneming die als eerste een bepaalde handelsnaam hanteert geniet handelsnaambescherming. Dit houdt in dat een andere onderneming niet dezelfde of bijna dezelfde handelsnaam mag gebruiken als er daardoor verwarring bij het publiek (zoals bijvoorbeeld bij klanten of leveranciers) ontstaat.

Dit recht bestaat zolang de handelsnaam daadwerkelijk door de eerste gebruiker wordt gebruikt. Als deze stopt met het gebruik van de handelsnaam, mag een ander bedrijf de naam gaan gebruiken, tenzij door het nieuwe gebruik verwarring bij het publiek ontstaat. Er mag namelijk niet de indruk worden gewekt dat de oudere onderneming weer actief is geworden. Op dat moment kan het zo zijn dat de bekendheid van de handelsnaam bij het publiek eerst moet slijten voordat deze weer door een ander kan worden gebruikt.

Bij de beoordeling of er sprake is van verwarring moet er onder meer gekeken worden naar de aard van de ondernemingen. Zo zal het voor klanten vaak wel duidelijk zijn dat een zonweringbedrijf en een smederij niet dezelfde onderneming zijn, ook al gebruiken ze (nagenoeg) dezelfde handelsnaam. Aan de andere kant, als het gaat om twee zonweringbedrijven, die (nagenoeg) dezelfde handelsnaam gebruiken dan zal het voor de klant een stuk moeilijker zijn om de ondernemingen uit elkaar te houden. Verder speelt ook de locatie een rol. In welke regio is de naam bekend? Is dat in een bepaalde stad, een regio of in heel Nederland? Bij de hierboven genoemde zonweringbedrijven kan het verwarringsgevaar namelijk beperkt zijn of in zijn geheel niet bestaan wanneer beide ondernemingen een geheel ander werkgebied hebben en ook alleen in dat gebied bekend zijn bij het publiek.

Een handelsnaam mag verder niet misleidend zijn. Zo mag een eenmanszaak bijvoorbeeld niet in z’n handelsnaam “B.V.” vermelden. Ook mag de naam niet misleidend zijn ten aanzien van de aangeboden diensten of producten. Verder mag de handelsnaam geen inbreuk maken op een al bestaand merkenrecht.  

Een handelsnaam kan een bepaalde waarde vertegenwoordigen en kan dan ook aan een andere onderneming worden verkocht. Mocht u overwegen uw handelsnaam te verkopen, dan is het verstandig dat de overdracht van de handelsnaam schriftelijk wordt vastgelegd.

Wilt u meer informatie over het handelsnaamrecht of juridische hulp op dit gebied, dan kunt u contact opnemen met een bedrijfsjuridisch adviseur van Koninklijke Metaalunie (030 605 22 44 en bj@metaalunie.nl)

 

 

Ook interessant