Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Reprorecht

Intellectuele eigendom

In het kort

  • Maakt u kopiën uit boeken, tijdschriften, kranten en andere publicaties waarop auteursrecht van een ander rust? Dan moet u reprorecht betalen.
  • Stichting Reprorecht stuurt u hiervoor een factuur.

Stichting Reprorecht
Mogelijk is er net een factuur van de Stichting Reprorecht bij u op de mat gevallen. Tussen Koninklijke Metaalunie en Stichting Reprorecht is geen collectieve regeling getroffen.  Facturen van Stichting Reprorecht zult u daarom zelf moeten betalen.

Hieronder wordt kort toegelicht hoe het ook alweer zit met reprorecht.


Wat is reprorecht?
Stichting Reprorecht komt op voor de belangen van auteurs (bijvoorbeeld schrijvers, fotografen en uitgevers). Ze int voor hen de vergoedingen voor het kopiëren uit boeken, tijdschriften, kranten en andere publicaties.

Maakt u dus kopieën (op papier of digitaal maakt niet meer uit, waarover hieronder meer), dan bent u via Stichting Reprorecht een reprorechtvergoeding verschuldigd.


Waarom moet ik betalen?
De Auteurswet schrijft voor dat moet worden betaald voor het maken van kopieën uit andermans werk. Zo worden de auteurs betaald voor prestatie die zij hebben geleverd. Stichting Reprorecht is door de overheid aangewezen als de centrale organisatie die deze vergoedingen int.


Wat moet ik betalen?
De regeling die Stichting reprorecht met VNO-NCW en MKB-Nederland heeft afgesproken is grotendeels een voortzetting van de bestaande afspraken. Nieuw is dat ook digitale verveelvoudiging (bijvoorbeeld inscannen, mailen en op het intranet van een bedrijf plaatsen) van beschermde werken onder de regeling valt.

De regeling voorziet in een aantal varianten, van grootverbruikers van dit soort informatie tot het bedrijf dat helemaal geen kopieën maakt uit andermans werk. Via de website van Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl) kunt u doorgeven in welke categorie u valt.


De vier categorieën zijn als volgt kort samen te vatten:

  • Standaardverklaring ‘Ik maak geen auteursrechtelijke kopieën’ (deze categorie is alleen ‘automatisch’ beschikbaar voor bedrijven met minder dan 20 werknemers.
  • Registratieverklaring ‘Ik wil eigen onderzoek doen’.
  • Basisregeling ‘ik maak regelmatig auteursrechtelijke kopieën’.
  • Aanvragen maatwerk ‘ik kopieer meer’.

De factuur die u heeft of zult ontvangen gaat uit van een bedrijf tot 20 personen en van de basisregeling, optie 3 dus. Daarvoor kunt u 400 kopieën (pagina’s) per jaar maken. U bent alleen een vergoeding verschuldigd voor de reprorecht-plichtige kopieën die u maakt (dus uit werk waarop een auteursrecht van een ander rust), niet voor uw complete hoeveelheid kopieën. Is 400 van dat soort kopieën voor uw situatie te veel of te weinig, dan kunt u online een wijziging voor uw bedrijf doorvoeren/ aanvragen. U kunt dan kiezen voor één van de andere genoemde categorieën.


Meer informatie?
Meer informatie/vragen over Reprorecht of uw factuur vindt u op www.reprorecht.nl. Hier kunt u ook lezen hoe Reprorecht omgaat met de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers.

Heeft u nadere vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij één van de Bedrijfsjuridsich adviseurs van Metaalunie via 030-6053344 of bj@metaalunie.nl.

Ook interessant