Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Kies voor ‘Gemaakt in Nederland!’


'Investering in MKB-maakbedrijven in de metaalsector is essentieel voor blijvende welvaart, banen, innovaties en maatschappelijke transities.'


Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend: een hek, een trap, een lift, een onderdeel van een gebouw, machine of apparaat. We staan er niet bij stil dat al deze – veelal innovatieve - producten vaak in Nederland door mkb-maakbedrijven worden gemaakt. Direct en indirect zorgt de mkb-maakindustrie ervoor dat de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, de vergrijzing en verduurzaming, succesvol opgelost kunnen worden. De hoogwaardige technologie die daarvoor nodig is, is mogelijk dankzij de innovatieve bijdrage van veel mkb-maakbedrijven. Daarmee is de mkb-maakindustrie essentieel voor onze welvaart en economie. Daarnaast zorgen de mkb-maakbedrijven voor veel werkgelegenheid en bieden ze kansen aan nieuw talent uit allerlei richtingen van de samenleving en zijn deze bedrijven betrokken bij (en onmisbaar voor) de lokale leefomgeving. Denk alleen al aan de sponsoring en ondersteuning van plaatselijke (sport)verenigingen.  

En niet onbelangrijk, zeker met het oog op de toegenomen geopolitieke onrust de afgelopen jaren: mkb-maakbedrijven bedenken en maken producten in Nederland. Hiermee is ons land minder afhankelijk van andere, niet-Europese landen. Iets wat pijnlijk noodzakelijk is gebleken de laatste jaren.

Op 22 november 2023 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Koninklijke Metaalunie heeft een manifest voor de politiek geschreven met daarin een aantal oplossingen die bijdragen aan onze brede welvaart, toekomstige banen, innovatief vermogen en duurzame maatschappelijke transities. Daarbij is de inzet voor Metaalunie: zet nadrukkelijk in op het behoud en versterken van onze sterke (economische) eigenschappen.

Zet in op ‘Gemaakt in Nederland!’

Menu

Manifest Tweede Kamerverkiezingen

De MKB-maakindustrie is belangrijk voor Nederland. Samen met regering en Tweede Kamer zorgen we voor een bloeiende sector, ook in toekomst.