Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Ondernemer Nicol van Hoof over innovatie

Innovatie en arbeidsproductiviteit


MKB-maakbedrijven zijn cruciaal voor het oplossen van de grote maatschappelijke en technologische vraagstukken waar Nederland voor staat. Ze zorgen voor de innovatieve producten en de technologische oplossingen die nodig zijn om alle uitdagingen succesvol aan te gaan. Om dat te blijven doen moeten MKB-maakbedrijven – die geconfronteerd worden met een gebrek aan vakmensen – flexibel produceren tegen zo laag mogelijke kosten.

Dat kan alleen als ondernemers erin slagen om de productiviteit te verhogen, weten te innoveren en vooroplopen op het gebied van digitalisering. Tegelijkertijd moeten ze ook nog bijdragen aan onze klimaatdoelstellingen. Innovatie is de tweede natuur van veel ondernemers, maar het gaat niet altijd vanzelf. Ook de overheid moet een belangrijke rol spelen bij het creëren en behouden van een gezond innovatieklimaat. Met speciale aandacht voor innovatie bij het mkb.
 

Wat wij vragen van de politiek:

  • Ontwikkel innovatiebeleid dat meer gericht is op verdienkracht en productiviteitsstijging van het mkb. Met name het stimuleren van productie-innovatie (procesinnovatie door o.a. digitalisering) bij het mkb is de sleutel tot succes.
  • Maak hiervoor onder andere de huidige innovatiestimuleringsinstrumenten veel beter bereikbaar en werkbaar voor het mkb.
  • Koppel innovatieprogramma’s nadrukkelijk aan de klimaatplannen. Gebruik de innovatiekracht van de Nederlandse MKB-maakbedrijven om nieuwe producten en diensten in het licht van het klimaatbeleid te ontwikkelen en ze op een CO₂-arme wijze te produceren.
  • Zet nadrukkelijker in op het behouden en waar mogelijk uitbreiden van productie in Nederland. Onder andere door innovatiestimuleringsregelingen veel meer te koppelen aan productie in Nederland zelf en dit zelfs als nadrukkelijke voorwaarde op te nemen in regelingen.
  • Investeer in innovatie van de (maak)industrie.  De afgelopen jaren is hierin in vergelijking met omringende landen als Duitsland en België relatief beperkt geïnvesteerd .


     

Menu

Zes oplossingen voor een innovatievere MKB-maakindustrie

Om concurrerend te kunnen blijven, maar zeker ook om het tekort aan technische vakmensen op te vangen zijn innovatie en digitalisering essentieel. Innovatie is de tweede natuur van veel ondernemers, maar het gaat niet altijd vanzelf. Ook de overheid speelt een belangrijke rol bij het creëren en behouden van een gezond innovatieklimaat.