Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Ondernemer Auke Sjoerd Tolsma over duurzaamheid

Oplossingen voor klimaat en energie


Een aardgasvrije samenleving maakt dat alternatieve energiebronnen nodig zijn voor productieprocessen. De MKB-maakindustrie kent een laag energieverbruik; de transitie naar gebruik van duurzame energie (wind en zon) is inmiddels meer regel dan uitzondering. De CO₂-uitstoot van de sector is verwaarloosbaar, en stikstof en PFAS zijn nauwelijks een issue. Innoveren en verduurzamen gaan hand in hand. MKB-maakbedrijven zoeken naar oplossingen voor het duurzaam gebruik van energie en grondstoffen, voor de maatschappij en voor zichzelf. Op het vlak van de circulaire economie liggen nog grote kansen voor de MKB-maakindustrie. Het maximaal benutten van deze kansen kunnen de bedrijven echter niet alleen. Ondersteuning van de overheid om te komen tot een circulaire maakindustrie is essentieel.

De MKB-maakindustrie regelt nieuwe oplossingen voor grote (maatschappelijke) vraagstukken, zoals schoon drinkwater, gezonde voeding en de juiste route voor de energietransitie die essentieel is voor de klimaataanpak. De oplossingen worden stuk voor stuk bedacht en gemaakt door technische maakbedrijven. Van het groene staal voor onze windmolens via de agro-oplossingen voor een stikstofarme toekomst, tot de coatings voor zonnepanelen en de nieuwste technologie voor onze mobieltjes en computers.

 

Wat wij vragen van de politiek:

  • Investeer in de energie-infrastructuur (uitbreiden en verzwaren). Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van duurzame energie zijn essentieel voor het functioneren van MKB-maakbedrijven. Beleid om deze randvoorwaarden te garanderen is van groot belang om te voorkomen dat bedrijven niet kunnen uitbreiden, terug moeten in productie of zelfs stil komen te liggen.
  • Gebruik en stimuleer de innovatiekracht van specifiek de Nederlandse MKB-maakbedrijven om nieuwe producten en diensten in het licht van het klimaatbeleid te ontwikkelen en ze op een CO₂-arme wijze te produceren.
  • Benut de kansen van de circulaire maakindustrie en maak  de circulaire economie eindelijk echt kernpunt van de klimaatplannen. Veel klimaatwinst is hiermee nog te behalen. .
  • Koppel een circulaire economie aan de Nationale Grondstoffenstrategie, met als doel minder afhankelijk worden van het buitenland met betrekking tot grondstoffen.


Menu

Vijf oplossingen voor verdere verduurzaming van de MKB-maakindustrie

MKB-maakbedrijven hebben van nature een lage footprint. Toch zijn bij deze bedrijven al forse stappen gezet om de impact op het milieu verder te verlagen. Richting 2030 en de jaren daarna zijn echter nog finale stappen richting verduurzaming van de MKB-maakindustrie te zetten. Sommige stappen kunnen morgen al gezet worden.