Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Ondernemer Ruud Gommers over vakmensen

Vakmensen zijn broodnodig


MKB-maakbedrijven hebben de komende jaren te maken met een groeiend tekort aan technische vakmensen. Dit is een gegeven dat echter niet alleen de maakindustrie raakt. Het zorgt er ook voor dat vraagstukken als de energietransitie en verduurzaming moeizamer opgelost kunnen worden en Nederland steeds vaker vastloopt. Technische vakmensen zijn dus hard nodig. 

Ondanks jarenlange inspanningen van het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid blijkt uit onderzoek dat er jaarlijks een tekort is van ruim 60.000 vakmensen. Het is essentieel dat de overheid de instroom van technische vakmensen (met name mbo’ers) echt tot kernbeleid maakt. Metaalunie heeft daarom samen met andere technische sectoren en de vakbonden de hand uitgestoken naar de overheid om samen dit tekort aan te pakken. In het Aanvalsplan Arbeidsmarktkrapte Techniek, Bouw en Energie staan zeven actielijnen beschreven, die voor meer werknemers in de techniek moeten gaan zorgen. Crux van het aanvalsplan is om meer instroom en behoud van vakmensen te garanderen.
 

Wat wij vragen van de politiek:

  • Investeer structureel en flink in technisch onderwijs. Investeringen in technisch onderwijs (en onderzoek) blijven in Nederland op alle niveaus achter in vergelijking met concurrerende landen. Extra investeringen zijn daarom essentieel voor de aanpak van het tekort aan vakmensen.
  • Jong geleerd, oud gedaan. Reserveer middelen voor implementatie van techniekonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs (po en vo). Op dit moment komt techniekonderwijs in het po en vo moeilijk van de grond.
  • Bouw voor het mbo en hbo voort op de successen van het programma Sterk Techniek Onderwijs (STO). Ook in het beroepsonderwijs is het nodig dat techniek in de héle leerlijn wordt doorgetrokken. Er is een succesvolle start gemaakt met het vmbo, waarvoor structureel middelen zijn vrijgemaakt om STO vorm te geven. Breidt dit uit naar het mbo en hbo.
  • Haal drempels voor toegang naar technische opleidingen weg en stimuleer de keuze voor techniek. In het technisch beroepsonderwijs wordt vaak van studenten verwacht dat ze zelf dure, maar essentiële zaken betalen. Ook de opleidingen zelf hebben te maken met hoge investeringen. In het hoger onderwijs wordt er bovendien nog steeds voor sommige technische opleidingen gewerkt met een numerus fixus.


Menu

Zeven oplossingen voor meer (instroom van) technische vakmensen

Ondanks inspanningen van het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid is er jaarlijks een tekort is van ruim 60.000 vakmensen voor alle technische sectoren. Het is essentieel dat de overheid en het bedrijfsleven alle zeilen bijzetten om de instroom van technische vakmensen (met name mbo’ers) te vergroten.