Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Politiek omarmt MKB-maakindustrie tijdens Dag van de Ondernemer

Persberichten
20 nov 2023
Politiek omarmt MKB-maakindustrie tijdens Dag van de Ondernemer

In het kort

  • 17 november was de Dag van de Ondernemer.
  • Brancheorganisaties, lokale verenigingen, gemeenten, provincies, Eerste en Tweede Kamerleden, ambtenaren, kennispartners en nog vele anderen zetten de ondernemers uit de MKB-maakindustrie in het zonnetje.

Afgelopen vrijdag was de Dag van de Ondernemer. Een dag in het leven geroepen door MKB-Nederland, waarop ondernemers worden bedankt voor hun durf en doorzettingsvermogen. In Nederland zijn ruim 1,5 miljoen ondernemers die met hun bedrijf van enorme toegevoegde waarde zijn voor ons land. Ondernemers creëren immers groei, banen en welvaart. Dat geldt natuurlijk ook voor alle MKB-maakbedrijven in ons land. De MKB-maakindustrie zorgt ervoor dat de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, de vergrijzing en verduurzaming, succesvol worden opgelost.

Koninklijke Metaalunie ondersteunde ook deze achtste Dag van de Ondernemer van harte en organiseerde in de verschillende districten allerlei activiteiten waarbij het allemaal om de ondernemer draait. Brancheorganisaties, lokale verenigingen, gemeenten, provincies, Eerste en Tweede Kamerleden, ambtenaren, kennispartners en nog vele anderen gaven het goede voorbeeld en zetten de ondernemers uit de MKB-maakindustrie in het zonnetje. Daarbij werd ook door politici zelf het belang van de MKB-maakbedrijven onderstreept. Zo bracht CDA-Tweede Kamerlid Hilde Palland samen met Metaalunie en gedeputeerden van provincie Overijssel een bezoek aan scheepswerf Thecla Bodewes Shipyards in Kampen. ‘Wat is het toch indrukwekkend om te zien wat er gemaakt wordt voor de wereld door vakmensen in Nederland’, zei ze tijdens het bezoek. ‘We moeten onze maakindustrie koesteren en versterken. Vakmensen zijn hard nodig en daarop moeten we via onderwijs en zij-instroom inzetten.’  

Oplossingen voor uitdagingen
In Friesland brachten onder meer Friso Douwstra, gedeputeerde van die provincie, en Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop van de PvdA een bezoek aan Metaalunielid Douna Machinery bv. Ze kregen onder meer uitleg over de Metaalunie verkiezingscampagne ‘Gemaakt in Nederland’. Met deze campagne heeft Metaalunie in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen het belang van de MKB-maakindustrie en de cruciale behoeften en uitdagingen van deze sector benadrukt.

De campagne richtte zich op duidelijke oplossingen voor innovatiestimulering voor MKB-maakbedrijven, verduurzaming van de MKB-maakindustrie, het ondernemersklimaat in Nederland en uiteraard hoe de instroom van vakmensen vergroot kan worden de komende jaren. Die oplossingen heeft Metaalunie op een rij gezet. Hiermee kunnen de uitdagingen die op de MKB-maakindustrie afkomen, succesvol opgelost worden en wordt aangegeven welke politieke keuzes daarvoor nodig zijn. De inzet voor Koninklijke Metaalunie is duidelijk: Kies voor Gemaakt in Nederland!

> Voor meer informatie over onze verkiezingsinzet, ga naar www.metaalunie.nl/Lobby/Tweede-Kamerverkiezingen-2023.

Gerelateerde artikelen