Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Werkbezoek ministeries SZW, OCW en EZK Koninklijke Metaalunie

Nieuws
17 mei 2024
Werkbezoek ministeries SZW, OCW en EZK Koninklijke Metaalunie

In het kort

 • Samenwerking tussen alle regionale onderwijspartijen hard nodig
 • Vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen en faciliteren
 • Bedrijfsvakscholen Metaaltechniek spelen daar belangrijke rol in

'De intensieve samenwerking van Bedrijfsvakscholen en onderwijs onmisbaar voor goed opleiden in de regio'


‘Omdat nieuwe technologische ontwikkelingen elkaar in een razend tempo opvolgen, is er bij MKB-maakbedrijven steeds meer behoefte aan flexibele, creatieve medewerkers. Medewerkers waarvan de kennis van de nieuwste technieken en technologische ontwikkelingen/innovatie up to date is. Die kun je alleen opleiden en her- en bijscholen als alle vormen van leren en opleiden in de regio met elkaar samenwerken. De samenwerking van Bedrijfsvakscholen en onderwijs in de metaaltechniek zijn daarbij onmisbaar en moeten een belangrijke plek krijgen in de onderwijswereld.’ Aldus Koninklijke Metaalunievoorzitter Mark Helder na afloop van een door Metaalunie georganiseerd werkbezoek dat ambtenaren van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) brachten aan twee Bedrijfsvakscholen in de metaaltechniek (BVM’s). 

Samen met verschillende vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties werden twee verschillende BVM’s bezocht; Anton Tijdink/ AT opleidingen in Terborg en OBM Oost/ LUX 038 in Zwolle. Doel van het werkbezoek was praktijk en beleid bij elkaar brengen en beleidsmakers duidelijk te maken wat er speelt bij opleiders en onderwijs, MKB-maakbedrijven en studenten, werkzoekenden en werknemers. Het leverde interessante wederzijdse inzichten op en boeiende gesprekken. Op beide locaties was de conclusie hetzelfde: MKB-maakbedrijven hebben niet alleen behoefte aan meer technisch opgeleide medewerkers, maar ze moeten ook over de juiste kennis en vaardigheden beschikken die aansluit bij de vraag van bedrijven. ‘En dat kun je alleen bereiken als in de regio bedrijven en scholen, samen met de overheid, nauw samenwerken en er erkenning is voor alle nieuwe vormen van leren en opleiden’, zei Helder. Hij zag het werkbezoek dan ook als een uitnodiging om hierover verder met elkaar in gesprek te gaan en de bestaande goedlopende samenwerkingen in de regio te versterken. Helder: ‘Wat we vandaag gezien hebben, zijn twee prachtige initiatieven. Voorbeelden van hoe het zou kunnen werken en al op veel plekken in land al werkt. Een Bedrijfsvakschool is al lang niet meer een collectieve opleiding, maar een plek waar leren en opleiden van allerlei doelgroepen centraal staat en bij elkaar komt. Met de nieuwste technologieën en in goede afstemming met bedrijven, onderwijs en gesteund door de overheid. Je vervult daarmee niet alleen de behoefte die er is vanwege het tekort aan vakmensen, maar ook die past binnen een Leven Lang Ontwikkelen. Om die behoeften optimaal in te vullen, is nauwe samenwerking cruciaal en moeten de bestaande regionale samenwerkingen worden versterkt. Samen de verbinding vinden en belemmeringen wegnemen die de vraag van bedrijven en de invulling daarvan door het technisch onderwijs in de weg staan. En eigenlijk gaat het daarbij ook om de toekomst van de bv Nederland; die heeft namelijk goed gekwalificeerd technische vakmensen nodig om alle maatschappelijke uitdagingen die er liggen succesvol aan te kunnen gaan. BVM’s in samenwerking met het onderwijs spelen daar dus een belangrijke rol in.’

Landelijke netwerk BVM’s, samenwerking met ROC’s van belang
Voor de MKB-maakindustrie bestaat een landelijk netwerk van 38 BVM-locaties. Deze BVM’s zijn samenwerkingsverbanden van bedrijven en onderwijs, al dan niet met een eigen opleidingslocatie. De BVM’s fungeren in de eerste plaats als collectieve opleidingsbedrijven waar erkende leerbedrijven ondersteunt worden in het opleiden van hun vakmensen. Door te ondersteunen bij de beroepspraktijkvorming (bpv). Maar ook op het gebied van het ondersteunen van praktijkopleiders, hybride docenten, aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen/innovatie in de techniek, onder de aandacht brengen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt, maar ook als het gaat om opleidingsbeleid kan worden geadviseerd en ondersteund. 

Daarnaast ondersteunt een BVM in samenwerking met het regulier onderwijs en bedrijfsleven in de regio door:

 • praktische delen van BOL- en BBL-opleidingen te verzorgen;
 • praktische delen van PRO- en VSO-opleidingen te verzorgen;
 • basisscholen een eerste kennismaking met de wereld van techniek te bieden;
 • vmbo-leerlingen kennis laten maken met verschillende technieken en bedrijven;
 • uitvoering van Sterk Techniek onderwijs;
 • uitvoering te gegeven aan keuzevakken van het voortgezet onderwijs;
 • hbo-opleidingen gebruik te laten maken van faciliteiten;
 • bij- en doorscholing voor werknemers modulair en vakkundig aan te bieden;
 • bij- en omscholing voor zij-instromers modulair en vakkundig aan te bieden;bij- en omscholing voor werkzoekenden vanuit UWV en gemeenten modulair en vakkundig aan te bieden.