Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Arbo

Cursus “Veilig en gezond werken in Metaalbedrijven”

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) voor uw bedrijf is uitgevoerd en het plan van aanpak is, of wordt binnenkort, opgesteld. Hiermee heeft u een belangrijke stap gezet, maar u weet dat de veiligheid en de gezondheid voor uw mensen daarmee nog niet zijn verbeterd. Wat is dan de logische eerstvolgende stap? Hoe pakt u dat aan en hoe krijgt u uw medewerkers hierin mee? Deze vragen staan centraal in deze cursus.

Deze cursus is ingepland op:
Dinsdag 26 november 2024

Voor meer informatie klik op bovenstaande cursusdatum.
 


Workshop RIE Metaalbewerking in één dag

Doel van de workshop “RIE Metaalbewerking in één dag” is om aan het einde van de dag een ingevulde RIE te hebben, inclusief een plan van aanpak, die voldoet aan de wet. Tijdens de workshop wordt de deelnemer aan de hand van de onderdelen van de branche-RIE Metaalbewerking door een deskundige gecoached. Na afloop van de dag heeft de deelnemer een goedgekeurde RIE. Verbeterpunten worden direct in een plan van aanpak meegenomen. Na de workshop kan een Verbetercoach van 5xbeter u gratis bezoeken en ondersteunen bij het uitvoeren van de verbeterchecks die voortvloeien uit de RIE.

Van belang voor u is om te weten dat:
De Inspectie SZW heeft de bevoegdheid om direct een boete op te leggen als zij constateert dat een bedrijf niet beschikt over die wettelijk verplichte RI&E met  plan van aanpak. 

  • Geen RI&E? Dan krijgt de werkgever een boete van maximaal 4.500 euro.
  • Geen plan van aanpak? Dan krijgt de werkgever een boete van maximaal 3.000 euro.

Aan deze workshop kan worden deelgenomen door bedrijven die kleiner zijn dan 26 medewerkers en de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf moeten toepassen. Dit zijn bedrijven die aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking (OOM) afdragen.

Deze workshop is ingepland op:
Donderdag 19 september 2024

Voor meer informatie klik op bovenstaande cursusdatum.

 

 

 

 

 

 

Contact

Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

 

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein
 

t 030 - 605 33 44
e info@metaalunieacademie.nl