Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Metaalunie: Geef bedrijfsvakscholen een formele positie

Nieuws
29 mrt 2024
Metaalunie: Geef bedrijfsvakscholen een formele positie

In het kort

  • Er is geen betere leerschool dan de beroepspraktijk.
  • Beroepsonderwijs is van groot belang om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden.
  • Metaalunie wil dat bedrijfsvakscholen een formele positie krijgen.

Essentieel in het beroepsonderwijs is dat een deel ervan plaatsvindt in de beroepspraktijk. Om goed beroepsonderwijs te kunnen blijven bieden in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt, adviseert de Onderwijsraad het opleiden in de beroepspraktijk doelbewust en spaarzaam in te zetten. Beroepsonderwijs is van groot belang om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Daarom wil Metaalunie dat bedrijfsvakscholen een formele positie krijgen.
 

Praktijkleren van groot belang
De Onderwijsraad adviseert beroepsopleidingen om kritisch te bezien welke onderwijsactiviteiten wel en welke niet noodzakelijkerwijs in de beroepspraktijk moeten plaatsvinden. Het is aan beroepsopleidingen en beroepspraktijk om waar dat mogelijk is alternatieven te vinden die minder beslag leggen op de schaarse capaciteit van opleidingsplaatsen en praktijkbegeleiding.
“Praktijkleren is voor de MKB-maakindustrie van groot belang. Het rapport van de Onderwijsraad heeft absoluut positieve punten. Tegelijkertijd wil ik aangeven dat de MKB-maakindustrie, de leden van Koninklijke Metaalunie, geen tekort aan stageplekken heeft”, aldus Duco Hoep, beleidssecretaris Onderwijs van Koninklijke Metaalunie.
 

Geen betere leerschool dan de beroepspraktijk
Volgens de Onderwijsraad zijn beroepsopleidingen, beroepspraktijk en overheid gezamenlijk aan zet om zicht te houden op de kwaliteit van opleiden in de beroepspraktijk. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om goede begeleiding in de beroepspraktijk, zorgen dat de werkzaamheden passen bij het onderwijsniveau en opleidingsdoelen en het tegengaan van stagemisbruik en stagediscriminatie.
Metaalunie vind de erkenning van de praktijkopleider in het rapport erg positief, net als het stimuleren van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Hoep: “Goed beroepsonderwijs kan alleen plaatsvinden in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk. Bij het leren voor een beroep komen verschillende aspecten samen: het gaat over kennis verwerven, vaardigheden leren en een beroepshouding ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel van een beroepsopleiding is daarom het leren in, van en door ervaring in de beroepspraktijk. In tal van opzichten is er geen betere leerschool dan de beroepspraktijk zelf.”
 

Geef bedrijfsvakscholen een formele positie
Nederland heeft een uitgebreid netwerk van technische bedrijfsvakscholen (BVM’s) en Opleidingsbedrijven Metaal (OBM). Bedrijfsvakscholen kennen verschillende varianten. Wat ze allemaal uitstekend kunnen is, het verzorgen van de praktijkcomponent van een technische mbo-opleiding voor het bedrijfsleven in de regio. Soms door opleiden op een eigen locatie, maar ook in het bedrijf of een andere locatie. Ook vervullen ze een rol in zij-instroom en bij- en doorscholing van medewerkers. Ze zijn essentieel voor het praktijkleren in de MKB-maakindustrie en een gedegen voorbereiding op werken in een van onze bedrijven. Ze hebben echter geen formele positie binnen het beroepsonderwijs, zoals een ROC, een vakschool of een particuliere mbo. Metaalunie pleit dan ook voor een formele positie status van bedrijfsvakscholen binnen het beroepsonderwijs, inclusief passende budgettering.