Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Andere regeldrukaanpak MKB noodzakelijk

Blog
Andere regeldrukaanpak MKB noodzakelijk

Uit de rapportage van ATR (Adviescollege Toetsing Regeldruk) van deze maand bleek dat de regeldruk vorig jaar weer fors is toegenomen. Met name het kleine MKB is onevenredig de dupe van de steeds toenemende bureaucratie. In mijn ogen is dit om twee redenen onbegrijpelijk. Allereerst omdat het MKB de motor is van de Nederlandse economie. En ten tweede omdat de laatste kabinetten ‘Think Small First’ bij de regeldrukaanpak stevig met de mond beleden hebben. 

In de praktijk zien wij echter al ruim 10 jaar lang de regeldruk alleen maar toenemen. Met andere woorden, Think Small First leidt niet tot de benodigde cultuurverandering in het wetgevingsproces om te komen tot Act Small First. Regeldruk staat bij het MKB al jaren in de top drie van grootste knelpunten. Het wordt mijns inziens dan ook tijd voor een trendbreuk in de regeldrukaanpak voor met name het MKB. Het blijft anders dweilen met de kraan open. 

Mijn voorstel hiervoor is simpel, laten we doen wat de Engelsen doen:
Alle nieuwe wetgeving heeft in principe een MKB-onderdrempel (bijvoorbeeld bedrijven < 100 medewerkers) waaronder geen eisen gelden of waaronder een veel lichter wettelijk regime geldt. Nu helpen ATR en de af en toe gehouden MKB-toetsen onvoldoende om te komen tot MKB-vriendelijke wetgeving. Draai de bewijslast daarom om zodat in principe alle nieuwe wetgeving deze onderdrempel heeft. Alleen als de minister/staatssecretaris kan aantonen dat een stuk nieuwe wetgeving als geheel MKB vriendelijk is, kan die onderdrempel er uit (want die heeft dan geen zin). Dat zo’n onderdrempel werkt, weten we al bij diverse wetgeving waar er al wel gewerkt wordt met een onderdrempel. Omdat steeds meer regelgeving uit Brussel komt, zou het zeer goed zijn als ook de EU voor alle nieuwe wetgeving deze MKB-onderdrempel heeft.

Betere (naleefbare) regels zal het MKB terugbetalen met een nog grotere economische en maatschappelijk rol die zij nu al vervullen. Een deel van het personeelstekort kan hierbij ook opgelost worden. Ik zou zeggen, laten we dit zo snel mogelijk realiseren!

Mark Helder
Voorzitter Koninklijke Metaalunie