Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Wij maken het!

Blog
Wij maken het!

Als MKB-maakindustrie mogen we trots zijn op ons werk en de rol die we spelen in het oplossen van maatschappelijke, economische en technologische uitdagingen. Iedere dag zie ik Metaalunieleden die producten maken waarmee we reizen, eten, voedsel verbouwen, transporteren en bouwen. De uitdagingen die we daarbij hebben zijn er zoveel dat het goed is om als vereniging scherp te hebben waar we samen voor willen gaan. Waar we samen als collectief een verschil op willen maken.

Drie inhoudelijke thema’s
Om onze vereniging richting en focus te geven, hebben we in de afgelopen periode in een aantal sessies met leden en bestuurders gesproken over de toekomst. De uitkomst hiervan is een nieuwe ‘strategische agenda’, getiteld ‘Wij maken het!’ In deze agenda staat wie we zijn, waarom we er zijn en wat onze focuspunten zijn voor de komende jaren. De focus ligt op drie inhoudelijke thema’s: (vak)mensen, innovatie en duurzaam ondernemen. Ik nodig u van harte uit om de doelen die we hebben op deze drie thema’s te lezen via de volgende link.

Verder ontwikkelen
Het vaststellen van deze breed gedragen agenda is een geweldige mijlpaal. Tegelijkertijd begint het nu pas; we gaan onze nieuwe ambities met elkaar waarmaken! Dit stelt ook nieuwe eisen aan ons als vereniging en als organisatie. Proactief, doelgroepgericht, data-gestuurd, programmatisch en met betrokkenheid van leden: het zijn stuk voor stuk kernwoorden waarop we als organisatie goed bezig zijn en verder op willen ontwikkelen. 

Zichtbaar
Tot slot kom ik nog even terug op onze trots, op onze bijdrage aan de samenleving en economie. Als sector hebben we een duidelijke opgave om die trots veel meer zichtbaar te maken. De komende jaren gaan we daarom extra investeren in de zichtbaarheid van onze sector door een promotiecampagne te organiseren. Daarbij richten we ons op de gemiddelde Nederlander. Die moet beseffen hoe mooi en onmisbaar de mogelijkheden van techniek en de MKB-maakindustrie zijn. En op jongeren en ouderen over hoe geweldig mooi werk er bij onze bedrijven te doen is. Ook willen wij bij de politiek en samenwerkingspartijen onze standpunten beter voor het voetlicht brengen. Als vereniging willen wij samen met onze meer dan 15.000 lidbedrijven onze trots uitdragen. Want: Wij maken het!

Mark Helder,
Voorzitter Koninklijke Metaalunie

Gerelateerd