Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Smart Industry

Innovatie & technologie

In het kort

Sinds 2014 wordt het programma ‘Smart Industry’ uitgevoerd als gezamenlijk programma van FME, Koninklijke Metaalunie (sinds 2017), TNO, Kamer van Koophandel en het ministerie van EZK. Smart Industry heeft als doel om de veranderingen in de industrie ten gevolge van de digitalisering inzichtelijk en toepasbaar te maken voor mkb-maakbedrijven. In fieldlabs wordt, samen met bedrijven, kennis ontwikkeld en regionaal staan EDIH's (European Digital Innovation) voor praktisch advies, kennis en ondersteuning bij subsidieaanvragen gericht klaar.

Koninklijke Metaalunie ondersteunt Smart Industry door actief in het programma te participeren. Metaalunie constateert echter wel dat het Smart Industry programma nog moeilijk bereikbaar is voor veel mkb-maakbedrijven. Met Teqnow voert Metaalunie zelf ook een praktisch op het mkb gerichte collectieve aanpak uit die bedrijven concreet ondersteunt. Metaalunie is van mening dat een dergelijke aanpak die gericht is op het verhogen van de (arbeids-) productiviteit bredere ondersteuning verdient.

Smart Industry

De industrie bevindt zich in de transitie die ook wel de ‘vierde industriële revolutie’ wordt genoemd. Veel mkb-bedrijven worstelen met deze transitie en hebben behoefte aan ondersteuning. Smart Industry is opgericht om aan die behoefte te voldoen. Het programma ontwikkelt toegepaste kennis, informeert en ontwikkelt dienstverlening voor productiebedrijven en productieketens. Het programma wordt uitgevoerd als een publiek privaat samenwerkingsprogramma met het ministerie van EZK, brancheorganisaties en kennisinstellingen (o.a. TNO industrie).

Het programma heeft tot dusver opgeleverd:

  • 50 actieve fieldlabs waar kennis wordt ontwikkeld en gedeeld voor en met bedrijven.
  • 5 regionale Hubs met een netwerkorganisatie die overgaan naar European Digital Innovation Hubs (EDIHs) waar assessments en implementatie voor en met bedrijven wordt uitgevoerd.
  • Een eerste aanzet voor een Smart Makers Academy waar overzichtelijk de opleidingsmogelijkheden voor management en medewerkers op het gebied van digitalisering op hun bedrijf in kaart wordt gebracht.
  • Een Smart Industry Platform met continu actueel kennisaanbod op alle aspecten van digitalisering van het productieproces.

 

Gerichte aanpak loont
Onderzoek toont aan dat de kopgroep – bedrijven die de stap naar digitalisering van het productieprocessen hebben gemaakt – een grote sprong in effectiviteit van het productieproces doormaakt. Deze bedrijven zijn daardoor concurrerender, minder afhankelijk van tekorten op de arbeidsmarkt en beter in staat flexibeler om te gaan met verandering in de markt. Tegelijkertijd blijkt dat een grote groep mkb-bedrijven behoefte heeft aan externe ondersteuning om te kunnen beginnen met deze transitie. Een gerichte aanpak naar de volgende groep bedrijven is nodig om flink op te kunnen schalen. Met deze ondersteuning kan het hele mkb een sprong verder maken.
 

Smart Industry bereikt grote groep mkb-maakbedrijven (nog) onvoldoende
Er wordt een breed instrumentarium van programma's en projecten ingezet. Over het algemeen komen die terecht bij de wat grotere mkb bedrijven die al actief zijn op het vlak van digitalisering. Met de inzet van de European Digital Innovation Hubs (EDIH's) wordt in de regio onder andere ook gewerkt aan ondersteuning in de nabijheid van bedrijven. Metaalunie is van mening dat het Smart Industry programma echter meer gericht moet inzetten op:

  • Het bereiken van het ‘peloton’ van ondernemers. Niet alleen de koplopers, maar juist laagdrempeliger ondersteuning voor een grotere groep mkb ondernemers. Meer projecten die concrete handreikingen doen aan mkb-maakbedrijven om een ‘digitale strategie’ te ontwikkelen.
  • Verminderen van onnodige bureaucratie van het Smart Industry programma. Een gezamenlijk vastgesteld jaarlijks programma op concrete doelstellingen draagt bij aan een gerichte inzet van private en publieke middelen


Neem Teqnow als voorbeeld!
Metaalunie biedt met haar Teqnow programma - met als doel de arbeidsproductiviteit van mkb-maakbedrijven te verhogen - precies die handvattendie bedrijven in staat steltt om op hun eigen bedrijfsschaal belangrijke (eerste) stappen te zetten naar en te werken aan een digitaliseringsstrategie. Teqnow voert dit programma onder meer in de regio uit, dicht bij bedrijven Met bijna 1300 deelnemers en een grote opkomst bij de bijeenkomsten zoals regionale productiviteitskringen, webinars, informatieverzoeken slaat het Teqnow programma aan in de toon en stijl van de MKB ondernemer.

Metaalunie is van mening dat EZK de aanpak van Teqnow zou moeten omarmen als complementair) onderdeel van het Smart industry/EDIH programma. Dit betekent concreet dat er naast de financiële inzet die Metaalunie uit eigen middelen betaalt het programma fors in schaal en impact kan winnen met aanvullende ondersteuning.

Ook interessant