Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Handelsverdragen

Internationaal ondernemen standpunt

In het kort

De toenemende geopolitieke spanningen in de wereld, de klimaatcrisis, de energiecrisis, het gevecht om de grondstoffen en de uitbraak van de corona pandemie, hebben de kwetsbaarheid van de toeleverketens blootgelegd. Ook hebben ze er toe geleid dat landen en machtsblokken steeds vaker hun eigen economieën beschermen en belang hechten om strategische autonomie na te streven. Metaalunie is ook voor strategische onafhankelijkheid, want de continuïteit van de maakindustrie is in het geding. We zullen voor grondstoffen en (eind)producten minder afhankelijk moeten worden. Metaalunie is echter tegenstander van het opwerpen van handelsbarrières om de eigen industrie te beschermen. Het antwoord moet komen uit het creëren van meer mogelijkheden voor innovatie – en daarmee concurrentiekracht – bij het mkb.

Toename van handelsbarrières onwenselijk
Nederland heeft een groot deel van de welvaart te danken aan de vrije handel met het buitenland. Afgelopen jaar verdienden we er zelfs een record van 279 miljard euro aan. Het is goed voor een derde van ons inkomen en een derde van onze banen. Gevoed door de geopolitieke spanningen in de wereld, zien we een toename van het aantal handelsbarrières die worden opgeworpen. Het aantal handelsbeperkende maatregelen of nieuwe invoertarieven is in tien jaar tijd verachtvoudigd. Van vrije handel lijkt dus steeds minder sprake en daarmee komt onze export, en dus onze welvaart, in gevaar. Ook horen we in de maatschappij steeds vaker geluiden tegen verdere globalisering. De politiek is dan ook voorzichtiger geworden bij bijvoorbeeld het aangaan van nieuwe handelsverdragen (zie bijvoorbeeld de tegenwerking bij het tot stand komen van het Europese handelsverdrag met Canada, de CETA). 


Sluiten (nieuwe) handelsverdragen door EU essentieel
Nederland is een open economie en heeft veel baat bij een systeem van vrije handel. Omdat de vrije handel steeds meer onder druk staat is het van groot belang om goede handelsverdragen te sluiten. Metaalunie is voorstander van het tot stand komen van nieuwe handelsverdragen die de EU afsluit met derde landen. Bedrijven kunnen zo makkelijker, goedkoper en efficiënter handel drijven. Uiteindelijk betalen consumenten lagere prijzen en hebben zij meer keuze. Ook voor het mkb zijn handelsverdragen belangrijk. Voor deze bedrijven is het extra belangrijk dat de spelregels rond handelsverdragen, rond bijvoorbeeld verlaagde importtarieven, helder en makkelijk te implementeren zijn.


Versterk positie WTO 
De Wereldhandelsorganisatie (WTO) bevordert goed geregelde en eerlijke handel door een breed scala van regelingen en verdragen. In de laatste jaren staat de WTO onder druk vanwege de neiging van landen hun eigen economieën steeds verder te beschermen. Daarnaast worden de negatieve aspecten  van globalisering versterkt door de vrije handel. Metaalunie vindt dat de EU de autoriteit van de WTO moet versterken en dat zij de basis blijft vormen van een zogenaamd “rules based” handelssysteem dat toeziet op een eerlijke en vrije handel tussen alle 184 landen die meedoen. 


Beeldvorming over belang van vrijhandel moet veranderen
Metaalunie vindt dat er in de maatschappij meer oog moet zijn voor de positieve effecten van handelsverdragen en vraagt de overheid hierover duidelijk te communiceren. Zo bestaat er bijvoorbeeld de indruk dat het bijdraagt aan de verslechtering van het milieu terwijl handelsverdragen juist de mogelijkheid heeft om bindende afspraken te maken over duurzaamheid en mensenrechten.