Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024

Functie-indeling & salaris

Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimum uurloon ingevoerd. Dat is het bruto minimum loon per uur. 


Minimumloon per uur 
U bent als werkgever wettelijk verplicht om werknemers per uur minimaal het minimum uurloon te betalen. Er geldt altijd een vast minimum uurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden vaste minimum jeugdlonen per uur.

 

Tabel: minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 juli 2024)
Leeftijd Per uur
21 jaar en ouder € 13,68
20 jaar € 10,94
19 jaar € 8,21
18 jaar € 6,84
17 jaar € 5,40
16 jaar € 4,72
15 jaar € 4,10


NB 1: Op grond van de toepasselijke cao kan een hoger loon gelden dan het wettelijk minimumuurloon.

NB 2: De Nederlandse Arbeidsinspectie kan aan werkgevers die hun werknemers onder het wettelijk minimumuurloon betalen een aanzienlijke boete opleggen. Zie ook: www.nlarbeidsinspectie.nl > Nederlandse arbeidsinspectie > Sancties en handhavingsmethoden > Boete.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de FAQ's.

Ook interessant