Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Vanaf 30 september uitbreiding importverbod van ijzer en staal uit Rusland

Sancties en handelsbelemmeringen

In het kort

 • Vanaf 30 september mogen er géén producten van ijzer en staal in de Europese Unie (EU) worden geïmporteerd als deze goederen Russische basisproducten van ijzer en staal bevatten.
 • Er wordt vanaf nu door de douane gecontroleerd op alle binnenkomende goederen in deze categorie.
 • Het belangrijkste bewijs wat de douane vraagt is het Mill Test Certificate.

Vanaf 30 september 2023 mogen producten van ijzer en staal alleen in de Europese Unie (EU) worden geïmporteerd als deze goederen géén Russische basisproducten van ijzer en staal bevatten. Er wordt vanaf nu door de douane gecontroleerd op alle binnenkomende goederen in deze categorie. 

Dit importverbod heeft te maken met het 11e sanctiepakket van de EU tegen Rusland en is bedoeld om tegen te gaan dat de bestaande sancties via andere landen kunnen worden omzeild. Als importeur moet u zorgen voor bewijzen. Het Mill Test Certificate (MTC) is daar de belangrijkste van. Uw goederen kunnen door deze maatregel bij de douane vertraging oplopen of worden tegengehouden als er geen, of onvoldoende bewijzen aanwezig zijn. 

Wat is er veranderd?
Het sanctiepakket tegen Rusland is per 30-9 uitgebreid. Dit is vastgelegd in EU verordening 833/2014 (artikel 3 octies, lid 1, onder d). Het gaat om producten van ijzer en staal met productcodes 7206 t/m 7229 en 7301 t/m 7326. Zie hiervoor bijlage XVII van de genoemde verordening.

Er zijn nu extra invoerbeperkingen op deze ijzer en staalproducten welke al verboden waren. Nieuw is dat er nu ook geen producten in de EU ingevoerd mogen worden als deze in een derde (c.q. ander) land zijn bewerkt met Russische grondstoffen / basisproducten van ijzer- en staal. Deze maatregel treft daarom alle importeurs van staal- en ijzerproducten. 

Voor goederen die zijn geproduceerd voor 24 juni 2023 geldt een uitzondering. Hieronder leest u daar meer over.

Voor GN-code 7207 11 geldt dit verbod pas met ingang van 1 april 2024, en voor de GN-codes 7207 12 10 en 7224 90 met ingang van 1 oktober 2024. 

Handhaving
Om dit verbod te handhaven, moeten importeurs in de EU bewijsmateriaal verstrekken over het land van oorsprong van de ijzer- en staal(basisproducten) die - in een derde land - zijn gebruikt voor de ver- of bewerking van de ijzer- en staalproducten die zij invoeren. 

Bewijsmateriaal 
Het belangrijkste bewijs wat de douane nu vraagt is het Mill Test Certificates. Dit certificaat heeft geen vaste vorm en kan (door de fabrikant) zelf worden opgesteld. Lees meer over de vereisten van het Mill Test certificate (MTC) in dit artikel van de douane. 

In principe zijn de Mill Test Certificates voldoende bewijs, maar deze kunnen niet altijd worden voorgelegd of bevatten niet de gevraagde informatie. Er kan ook ander bewijs gebruikt worden zoals een verklaring van de producent. 

U kunt ook andere bescheiden dan een MTC gebruiken als bewijs. Bijvoorbeeld:

 • facturen
 • leveringsbonnen
 • kwaliteitscertificaten
 • leveranciersverklaringen op lange termijn
 • berekenings- en fabricagedocumenten
 • douanedocumenten van het land van uitvoer
 • zakelijke correspondentie
 • productiebeschrijvingen
 • verklaringen van de fabrikant of uitsluitingsclausules in verkoopcontracten die de niet-Russische oorsprong van de basisproducten aangeven

Deze bescheiden moeten, alleen of samen, dezelfde gegevens bevatten als douane vermeld bij het MTC.

Douane kan na de invoer de bescheiden opvragen en nader onderzoek verrichten.

Let op: een certificaat van niet-preferentiële oorsprong (CoO) wordt niet aanvaard als bewijsmiddel. 

Als importeur bent u verantwoordelijk voor de informatie die via het MTC aan de Douane wordt verstrekt. Bij twijfel kan de douane om aanvullend bewijs vragen, óók als het product al is ingevoerd. Het is aan te raden meer bewijs (achter de hand) te hebben dan alleen een MTC document. 

Gebruik certificaatcode Y824 in uw douaneaangifte

Bovenstaande maatregel wordt vanaf 30 september 2023 ook opgenomen in het codeboek. Vanaf dat moment gebruikt u certificaatcode Y824 in vak 44 van de douaneaangifte. Hiermee verklaart u als importeur dat uw ijzer- en staalproducten voldoen aan de opgelegde maatregelen en dat u dit kunt bewijzen door de bescheiden in uw administratie.

Uitzondering voor goederen geproduceerd voor 24-06-2023
De Europese commissie heeft aangegeven dat als de in te voeren goederen zijn geproduceerd vóór 24 juni 2023, er geen bewijs in de administratie hoeft te worden bewaard over eventuele Russische basisproducten.

Voor deze gevallen is geen aparte bescheidcode beschikbaar. Om toch onderscheid te kunnen maken tussen producten die voor 24 juni 2023 of daarna zijn geproduceerd, handelt u bij een productiedatum van voor 24 juni 2023 als volgt:

 1. Gebruik code Y824.
 2. U moet wél bewijsstukken in uw administratie bewaren waaruit blijkt dat de productiedatum van de goederen waarvoor u aangifte doet voor 24 juni 2023 is. Het bewijs kan elke vorm hebben, als uit de inhoud maar de productiedatum blijkt. Ook moet duidelijk worden dat die productiedatum slaat op de goederen waarvoor aangifte is gedaan.
 3. Vermeld bij de goederenomschrijving: ‘Geproduceerd voor 24 juni 2023/ manufactured before 24 June 2023’.

Wees u ervan bewust dat de douaneautoriteiten de naleving van deze verboden streng zullen controleren. Dit kan leiden tot langere wachttijden, fysieke verificaties, geblokkeerde containers en geschillen.

Overzicht veel gestelde vragen van de EU
De Frequently Asked Questions (FAQ) van de EU geven antwoord op de meest voorkomende vragen over de aangescherpte maatregelen. Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt. Verder wordt het nieuwsbericht van de Douane over de uitbreiding van het importverbod regelmatig geactualiseerd.

Vragen?
Heeft u vragen of ondervindt u problemen? Dan horen wij dit graag. Het verbod is nog nieuw en we ontvangen meerdere vragen hierover van ondernemers die tegen praktische zaken aanlopen. U kunt contact opnemen met Adviseur Internationaal ondernemen, Birgit Voorhuis, via voorhuis@metaalunie.nl of T: 030-6053344.

Meer informatie

Ook interessant