Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Leidraad inschaling jeugdige werknemer

Functie-indeling & salaris

Leidraad inschaling jeugdige werknemer (jonger dan 21 jaar)
CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf
 

Wij adviseren u de gehele leidraad door te lopen.
 

1. Is de jeugdige werknemer thans bezig met een opleiding in de BBL (beroepsbegeleidende leerweg)?
 

Antwoord = JA → ga naar punt 2. Werkgever, werknemer en onderwijsinstelling zijn een POK (praktijkovereenkomst) overeengekomen.

Antwoord = NEE → ga naar punt 7. De werkgever heeft uitsluitend een arbeidsovereenkomst afgesloten met de werknemer.

 

2. Antwoord = JA. BBL-er dient ingeschaald te zijn in een van de BBL-tabellen. Zie artikel 32a. Voor inschaling volgens de BBL-tabellen ga naar punt 3.

 

3. Welke “Startleeftijd” is van toepassing op de BBL-leerling?
Ofwel hoe oud was de medewerker bij de start van “leerjaar 1” van zijn BBL-opleiding?

Gebruik de BBL-schaal van de leeftijd die de werknemer had op het moment dat hij begon aan zijn eerste BBL-opleiding.

→  De BBL-schaal behorende bij de hier gevonden leeftijd blijft van toepassing op de medewerker zo lang hij jonger is dan 21 jaar én een BBL-opleiding doet, ongeacht de diploma’s waarover de BBL-leerling reeds beschikt.

N.B. het eerste jaar van een vervolgopleiding in de BBL wordt beschouwd als een hoger leerjaar dan leerjaar 1. Ga naar punt 4

 

4. Welk “leerjaar” is van toepassing op de BBL-leerling?

De leerjaar-trede van de BBL-tabel waarin de BBL-leerling is ingeschaald, wordt herzien in de betalingsperiode waarin het nieuwe leerjaar feitelijk van start gaat. De BBL-er wordt dan ingedeeld in het daaropvolgende leerjaar op voorwaarde dat hij het voorafgaande leerjaar volledig heeft afgerond. Dit moet blijken uit de voortgangsrapportage of een ander officieel document van de onderwijsinstelling.

N.B. Alle leerjaren van de BBL-er tellen mee, ook die hij heeft gevolgd bij een andere werkgever. De BBL-leerjaren zijn gekoppeld aan de individuele werknemer/BBL-er en niet aan de werkgever.

Let op! Vanaf de betalingsperiode waarin de BBL-leerling 21 jaar wordt, moet hij worden ingeschaald in de functiejarentabel. Zijn functie moet dan worden ingedeeld m.b.v. het Handboek Functie-indeling voor de Metaal & Techniek, 4e editie, 2010.
 

Ga naar punt 5.
 

5. Heeft de medewerker een relevante vooropleiding in de BBL gedaan?

Antwoord = JA

Voorbeeld: de BBL-leerling, 18 jaar oud, is na afronding van een tweejarige BBL-opleiding MBO niveau 2 gestart met het eerste jaar van een BBL-opleiding die leidt tot een MBO niveau 3 diploma. De BBL-er wordt ingeschaald in leerjaar 3 van BBL-tabel 16, de leeftijd waarop hij zijn eerste leerjaar begon in de BBL.

Antwoord = NEE geen relevante vooropleiding → ga naar punt 6.

 

6. De vooropleiding is/was niet relevant voor zijn (toekomstige) functie.
De leeftijd bij aanvang van leerjaar 1 van een relevante BBL-opleiding is van toepassing.

Voorbeeld 1: de BBL-leerling is 18 jaar oud en start met een opleiding in de metaal. Hiervoor heeft hij het eerste leerjaar van een BBL-opleiding in de bouw met goed gevolg afgerond. Daarna stapt hij over naar de metaal. In dit voorbeeld wordt de opleiding in de bouw als niet-relevant beschouwd. De BBL-er wordt ingeschaald in BBL-tabel 18 leerjaar 1.

Voorbeeld 2: de onderneming is leverancier van een breed spectrum aan bakkerijmachines en heeft een eigen servicedienst. Een BBL-leerling, 19 jaar oud, in dienst van dit bedrijf is zojuist begonnen met het eerste jaar van een opleiding Onderhoudsmonteur en heeft eerder in 2 jaar in de BBL het MBO-niveau 2 diploma Brood– & Banketbakker behaald. Destijds was de BBL-leerling 17 jaar toen hij aan deze opleiding begon. De werkgever meent in dit geval dat de vooropleiding relevant is voor de functie servicemonteur in zijn bedrijf. Hij schaalt de BBL-er in leerjaar 3 van BBL-tabel met startleeftijd 17 jaar in.

 

7. Antwoord op vraag 1 is NEE. Werknemer doet geen BBL.

De functie van de werknemer moet worden ingedeeld m.b.v. het Handboek Functie-indeling voor de Metaal & Techniek, 4e editie, 2010. Ga hierbij uit van de feitelijke werkzaamheden van de werknemer.
De werknemer wordt qua loon volgens artikel 33a (betaling per maand) of 33b (betaling per vierweken) ingeschaald in de salaris-/functiegroep die overeenkomt met zijn functie-indeling en leeftijd.
Bij uitstroom uit de BBL naar de leeftijdtabel zou het salaris waarop werknemer ten minste recht heeft lager kunnen uitvallen dan zijn feitelijke loon. In dat geval behoudt werknemer zijn feitelijke loon en is sprake van ingroeien in de leeftijdtabel.

 

Ook interessant