Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Regelhulp financieel CV

Sociale verzekeringen

In het kort

De Regelhulp financieel CV is een digitale tool die het financiële voordeel bij het aannemen van een werkzoekende precies op een rij zet.

Er zijn verschillende regelingen die het voor werkgevers financieel aantrekkelijk maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Denk aan loonkostenvoordeel, de no-riskpolis, lage inkomensvoordeel, jobcoaching, loonkostensubsidie of een proefplaatsing. Werkzoekenden en werkgevers weten vaak niet precies waar zij recht op hebben en hoe groot hun financiële voordeel is.

De Regelhulp financieel CV is een digitale tool die het financiële voordeel bij het aannemen van een werkzoekende precies op een rij zet. Het financieel cv geeft werkgevers inzicht in welke, en hoeveel, ondersteuning zij krijgen als ze iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Daardoor wordt het vaak aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen. Werkgevers kunnen de tool invullen aan de hand van gegevens die de werkzoekende aan hen doorgeeft.

Werknemers kunnen met de Regelhulp financieel cv ontdekken welke financiële regelingen gelden voor hun werkgever. De Regelhulp geeft een overzicht dat de werknemer als financieel cv mee kan sturen met zijn sollicitatie (dit is niet verplichting). Het financieel cv is dan een aanvulling op hun huidige cv.

> De tool om het financieel cv te genereren is te vinden op Regelhulp financieel cv.

Op de website van het UWV vindt u meer informatie over de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), die bestaat uit 3 tegemoetkomingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Ook interessant