Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

No-riskpolis

Sociale verzekeringen

In het kort

De no-riskpolis is een regeling die geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt.

De regeling houdt in dat de werkgever voor de werknemer een Ziektewetuitkering (ZW-uitkering) van het UWV kunt krijgen als de werknemer ziek wordt. Ook hoeft de werkgever geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet en geldt er geen hogere premie als de werknemer een WIA-uitkering krijgt. Wel blijven de re-integratieverplichtingen op grond van de Wet verbetering poortwachter gelden zolang het dienstverband doorloopt.

Hoe lang geldt de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt in veel gevallen voor 5 jaar. Het UWV betaalt een Ziektewet-uitkering als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf de start van zijn dienstverband, of vanaf de toekenning van een WIA-uitkering. In bijzondere situaties kan de werknemer een verlenging van nog eens 5 jaar aanvragen. Bijvoorbeeld als hij al een ernstige ziekte had. Uw werknemer vraagt zelf de verlenging van de no-riskpolis aan.

De no-riskpolis geldt langer dan 5 jaar en zolang uw werknemer werkt als 1 van deze situaties geldt:

  • Uw werknemer heeft of had een Wajong-uitkering.
  • Uw werknemer heeft een WSW-indicatie.
  • Uw werknemer werkt beschut.
  • Uw werknemer valt onder de doelgroep banenafspraak en is opgenomen in het doelgroepregister.

Voor wie geldt de no-riskpolis?
U hoeft de no-riskpolis niet van tevoren aan te vragen voor uw werknemer. Op het moment dat deze ziek wordt, geeft u op het formulier aan dat de no-riskpolis geldt. Het UWV beoordeelt dan of de werknemer op basis van de voorwaarden van de no-riskpolis een Ziektewet-uitkering krijgt. 

Het verschilt per situatie welke voorwaarden er gelden voor de no-riskpolis. Kijk op de website van UWV voor de precieze voorwaarden.

Meld de werknemer ziek bij het UWV
Als uw werknemer ziek wordt, geef dit dan op tijd door aan het UWV. Zorg ervoor dat u de ziekmelding doet binnen 6 weken nadat uw werknemer ziek is geworden. Als u uw werknemer te laat ziek meldt, dan kunt u een hiervoor een boete krijgen.


Meer informatie over de no-riskpolis vindt u op UWV, Werknemer en Ziektewetuitkering. 

 

Ook interessant