Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Toolkit met informatie over de detacheringsmeldplicht

Buitenlandse werknemer

In het kort

  • Veel ondernemers kennen de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) niet.
  • Daarom heeft het ministerie van SZW een toolkit ontwikkeld.

Sinds 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor bedrijven uit de EU, EER en Zwitserland die tijdelijk met hun werknemers in Nederland komen werken. Deze meldingsplicht geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen in sommige sectoren die tijdelijk in Nederland komen werken. De meldingsplicht houdt in dat de buitenlandse werkgever of zelfstandige gegevens over de werkzaamheden in Nederland in het online meldloket voor buitenlandse werknemers (postedworkers.nl) moet zetten. De Nederlandse opdrachtgever is verplicht te controleren of zij voor hun komst (juist) gemeld zijn. Het nalaten ervan kan zowel Nederlandse ondernemers als buitenlandse werkgevers een boete opleveren. Dit is het gevolg van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).

Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat deze wet nog niet bij alle Nederlandse ondernemers bekend is. Daarom heeft het ministerie een handige toolkit met informatie ontwikkeld. Deze toolkit met informatie kunt u vinden op https://www.postedworkers.nl/toolkit. De documenten zijn in verschillende talen beschikbaar.
 

Meer informatie Sociaaljuridisch advies, 030-6053344 of sj@metaalunie.nl.

Ook interessant