Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in EU

Buitenlandse werknemer

In de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) staan de arbeidsvoorwaarden beschreven die gelden voor tijdelijke buitenlandse gedetacheerde werknemers met een buitenlandse werkgever. Deze wet geldt voor bedrijven uit andere EU-landen die tijdelijk met hun personeel in Nederland een klus komen verrichten. De WagwEU heeft als doel deze werknemers beter te beschermen en bestrijdt oneerlijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden.

Het personeel van het bedrijf uit het andere EU-land heeft in ieder geval recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die de Nederlandse wet voorschrijft, zoals:

  • minimale rusttijden;
  • maximale arbeidstijd;
  • minimum aantal betaalde vakantiedagen;
  • minimumloon - specifieke toelagen voor de detachering;
  • veilige arbeidsomstandigheden.


Als er een algemeen verbindend verklaarde CAO van toepassing is, dan geldt ook de ‘harde kern van arbeidsvoorwaarden’ uit deze CAO.

Indien uw bedrijf valt onder de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf dan is Bijlage 6 van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf van belang. Deze bijlage bevat een overzicht van de bepalingen die in deze CAO als zogenoemde ‘kernbepalingen’ moeten worden beschouwd.

Gedetacheerde EU-werknemers die langer dan 12 maanden in Nederland werken, hebben recht op extra arbeidsvoorwaarden. Zij hebben dan, naast de arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers uit de EU, recht op alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Alleen niet op aanvullend pensioen en op bescherming bij ontslag. Werkgevers mogen de periode van 12 maanden verlengen tot 18 maanden.

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert de naleving van regels die in de WagwEU staan. Bedrijven kunnen een boete krijgen als zij de Nederlandse arbeidswetten niet naleven. De Nederlandse Arbeidsinspectie legt deze boetes op.

Op postedworkers.nl leest u meer over de arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers.

Zie daarnaast ook Wat is de meldingsplicht? | Posted Workers.

 

Meer informatie Sociaaljuridisch advies, 030-6053344 of sj@metaalunie.nl.

 

Ook interessant