Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Werkgevers wijzen ultimatum van vakbonden af

Cao 2024 nieuws
17 apr 2024
Werkgevers wijzen ultimatum van vakbonden af

In het kort

  • Vakbonden plaatsen zich buiten de realiteit
  • Werkgevers staan open voor onderhandelingen
  • Mogelijk acties melden

De vakbonden eisen van de werkgevers dat zij uiterlijk op woensdag 17 april akkoord gaan met hun eisen voor een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf (onderdeel van de cao’s in de Metaal en Techniek). De werkgevers wijzen dit ultimatum af. De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) is teleurgesteld in de opstelling van de vakbonden.
FWT-onderhandelaar Ron Follon: ‘Er lag een stevig eindbod van de werkgevers met een flinke loonsverhoging van 9,19%. Voor jongeren betekende het eindbod zelfs een loonsverhoging van meer dan 10%. De vakbonden houden vast aan een looneis van ruim 13%. Daarmee plaatsen ze zich buiten de realiteit. Dit kunnen werkgevers simpelweg niet dragen.’

Vakbonden moeten nu in beweging komen
Follon hoopt dat de vakbonden terugkeren naar de onderhandelingstafel. ‘Het is in het belang van zowel werkgevers als werknemers dat we tot een cao-akkoord komen.’ Hij benadrukt dat de werkgevers open blijven staan voor onderhandelingen met de bonden. ‘Wij hebben stappen gezet, nu is het aan de vakbonden om in beweging te komen.’

Waar liggen de verschillen?
De twee belangrijkste geschilpunten in het cao-overleg zijn het loon en de ouderenregelingen. Met het ultimatum hebben de bonden ook andere onderwerpen naar voren gebracht, zoals invoering van 5 mei als jaarlijkse extra vrije dag en het afschaffen van de jeugdlonen. In dit overzicht ziet u in een oogopslag wat het eindbod van de werkgevers is en wat de eisen zijn van de vakbonden.

Acties zijn mogelijk
Mogelijk benaderen de vakbonden de komende weken individuele bedrijven om met hun voorstellen akkoord te gaan. Daarbij kan gedreigd worden met stakingen of werkonderbrekingen. Vrijwel altijd kondigen de vakbonden acties vooraf aan. Wordt uw bedrijf door de vakbonden benaderd? Meld dat dan meteen bij de afdeling Sociaaljuridisch van Koninklijke Metaalunie, sj@metaalunie.nl, 030-605 33 44.

In onze reactie op het ultimatum hebben wij de vakbonden erop gewezen dat wij hen verantwoordelijk houden voor eventuele schade die het gevolg is van de acties. Dat geldt voor schade bij de bedrijven zelf, maar ook bij opdrachtgevers of afnemers.

De huidige cao is op 1 april jl. verstreken. De consequenties voor uw bedrijf, nu er nog geen nieuwe cao is, kunt u vinden op de cao-pagina op onze website.

 

> Lees de reactie van de werkgevers op het ultimatum van de vakbonden.

> Lees het overzicht: Verschillen tussen eindbod van de werkgevers en eisen van de vakbonden.