Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Welke goederen vallen onder CBAM

Milieuregels voor bedrijven
03 aug 2023
Welke goederen vallen onder CBAM

In het kort

  • CBAM zorgt ervoor dat Europese producenten van metaal geen concurrentienadeel hebben.
  • Metaalbedrijven die bepaalde metaal(producten) inkopen van buiten de EU krijgen met CBAM te maken.
  • Deze bedrijven hebben m.i.v. 1 oktober 2023 een rapportageplicht voor deze producten.

Metaalbedrijven die zelf bepaalde producten van staal of aluminium van buiten de EU importeren, krijgen met ingang van 1 oktober 2023 te maken met CBAM. Vanaf die dag moeten importeurs rapporteren over deze goederen, vanaf 1 januari 2026 geldt bovendien een registratie- en betalingsverplichting.
 

Wat is CBAM?
CBAM staat voor Carbon Border Adjustment Mechanism. Het is een prijscorrectie bij import in de EU van onder andere goederen van staal en aluminium, gebaseerd op de CO2-uitstoot in het productieproces buiten de EU. Met deze prijscorrectie ondervinden producenten binnen de EU, die moeten betalen voor hun CO2-uitstoot, niet langer een concurrentienadeel door import uit landen waar lagere klimaatnormen gelden. Door ook de vermindering van emissies door producenten in derde landen te stimuleren, zal de wereldwijde koolstofemissie verminderen.
 

Welke goederen vallen onder CBAM
In de bijlage is een lijst van goederen per 23 mei 2023 opgenomen die vallen onder CBAM. De lijst is ingedeeld naar GN-code. Het is de verwachting dat deze lijst de komende jaren wordt uitgebreid met nieuwe GN-codes.
Bedrijven die in 2022 goederen hebben geïmporteerd die vallen onder de CBAM-goederenlijst, hebben hierover medio 2023 van de douane een brief ontvangen.
Bedrijven die zelf goederen van staal of aluminium van buiten de EU importeren en twijfelen of de gehanteerde GN-code wel de juiste is, kunnen dit controleren op de website van de Douane.
 

Wat zijn de gevolgen vanaf 1 oktober 2023
Vanaf 1 oktober 2023 moeten bedrijven die CBAM-goederen importeren per kwartaal aan de Europese Commissie rapporteren hoeveel CO2 is uitgestoten bij de productie buiten de EU. De manier waarop gerapporteerd moet worden is nu nog niet bekend. Zodra dit bekend wordt zullen wij dit laten weten.


Wat zijn de gevolgen vanaf 1 januari 2026
Vanaf 1 januari 2026 moeten bedrijven die CBAM-goederen importeren zich registreren bij de Nederlandse CBAM-autoriteit. Daarnaast moeten bedrijven die CBAM-goederen van buiten de EU importeren gaan betalen voor de CO2 die is vrijgekomen bij de productie van deze goederen. Betaling vindt plaats in de vorm van aankoop van CO2-certificaten bij de Nederlandse CBAM-autoriteit. Per ton CO2-uitstoot moet één CBAM-certificaat worden aangekocht. De prijs van een certificaat zal worden gekoppeld aan de beurswaarde van ETS. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij ook dat laten weten.

Gerelateerde artikelen