Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Ondanks versnelde verduurzaming industrie oog houden voor ondernemersklimaat

Nieuws
24 apr 2024
Ondanks versnelde verduurzaming industrie oog houden voor ondernemersklimaat

In het kort

  • Werkbezoek Joris Thijssen (GroenLinks-PvdA)
  • MKB-maakbedrijven zijn zeer actief bezig met verduurzaming
  • Verduurzaming mag niet ten koste gaan van concurrentiekracht

Ondanks een versnelde verduurzaming van de industrie, is het bewaken van het ondernemersklimaat daarbij ook belangrijk. Dit vond Tweede Kamerlid GroenLinks-PvdA Joris Thijssen tijdens een werkbezoek aan Koninklijke Metaalunielid Walraven bv in Mijdrecht. Thijssen was ook van mening dat circulariteit nadrukkelijk onderdeel moet worden van het klimaatbeleid en zich ook meer moet richten op onafhankelijkheid van grondstoffen. Ook moet er de komende jaren veel meer aandacht komen voor de kansen voor een circulaire maakeconomie.

Als voorbereiding op het Tweede Kamer debat over de verduurzaming van de industrie op 15 mei, sprak Thijssen met CEO Pelle van Walraven en Metaalunievoorzitter Mark Helder over de kansen van verduurzaming van de industrie in brede zin en de MKB-maakindustrie specifiek. Mark Helder benadrukte dat MKB-maakbedrijven zeer actief zijn op het vlak van verduurzaming en hun verantwoordelijkheid echt nemen. Hij gaf Thijssen mee dat beleid helder moet zijn, met een duidelijke langetermijnvisie en bovenal ook haalbaar is voor mkb-ondernemers.

Ondernemersklimaat
De afgelopen maanden hebben grote, maar ook mkb-bedrijven hun zorgen geuit over het ondernemersklimaat in Nederland. ‘Koester ons ondernemersklimaat en het sterk ecosysteem van MKB-maakbedrijven dat essentieel onderdeel uitmaakt van allerlei economische ketens in Nederland’, gaf Van Walraven Thijssen mee. Metaalunie is blij met recente Kamervragen van Thijssen waarin hij minister Adriaansens (EZK) vraagt om meer informatie over de verschillen – en daarmee concurrentiekracht – in energiekosten binnen Europa. En of de minister bereid is om te onderzoeken of en zo ja hoe bedrijven eventueel geholpen kunnen worden om te verduurzamen en concurrerend te blijven.