Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

"MKB-maakbedrijven en mbo-scholen hebben elkaar keihard nodig"

Nieuws
06 jun 2024
"MKB-maakbedrijven en mbo-scholen hebben elkaar keihard nodig"

In het kort

  • Praktijkonderwijs beter faciliteren
  • richten op andersoortige instroom
  • Issues hangen samen met procestechnologische oplossingen

“De samenwerking tussen bedrijven en scholen in de regio is cruciaal. In de zorg gebeurt dit al, met de derde leerweg. In de techniek ook, maar minder. We hebben allebei hetzelfde doel; samen een flexibel, innovatief, uitdagend aanbod creëren”. Aldus Koninklijke Metaalunievoorzitter Mark Helder in een interview met Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad.

Helder vindt niet dat gewacht moet worden tot de overheid zegt hoe er iets gedaan moet worden, maar wil zélf de regie pakken. “Sommige zaken liggen gevoelig, maar daar kunnen we overheen stappen door meer mét elkaar en minder over elkaar te praten. Door gezamenlijke rollen beter te omschrijven, te praten over een gerichtere inzet van hybride docenten, praktijkonderwijs beter te faciliteren en doorlopende leerlijnen te creëren; liefst vanaf het primair onderwijs. Die gesprekken zullen niet overal soepel verlopen, mede door regionale verschillen, maar de oplossing ligt in het bij elkaar brengen van al die positieve energie. Ik zie het als mijn missie om dit geregeld te krijgen. Ook met het oog op het ‘Aanvalsplan Techniek’ waarin we via samenwerking met andere techniekbranches 1000 hybride docenten willen werven en opleiden. Hybride techniekcentra moeten uitgroeien tot dé centrale plek voor starters, zij-instromers, nieuwkomers en ervaren vakmensen die een switch naar een (andere) technische sector overwegen. MKB-maakbedrijven en mbo-scholen hebben elkaar keihard nodig. Lukt het om dilemma’s te tackelen, bijvoorbeeld over het rondkrijgen van de financiering, en geven we elkaar de ruimte om in te spelen op specifieke regionale behoeftes, dan gaan we ‘vliegen’. Daar ben ik van overtuigd.”

In het interview vertelt Helder ook iets over de sectorcampagne ‘Metaaltechnologie maakt je wereld’ die draait om thema’s als vakmensen, innovatie en duurzaam ondernemen. “Door het toenemende arbeidsmarkttekort is de behoefte aan vakkrachten groter dan ooit, zeker in onze sector. Nu de werkelijkheid van jeugdige instroom achter ons ligt, moeten we ons richten op andersoortige instroom, zoals zij-instroom. Verder is het noodzakelijk om bestaand personeel blijvend te boeien, door gerichter te focussen op vitale processen. Ook moeten we competenties zo aanpassen dat lassers bijvoorbeeld relatief eenvoudig kunnen switchen naar een baan als procesoperator van een lasrobot. Deze issues hangen nauw samen met hoe we procestechnologische oplossingen, dus innovaties, toegankelijk en toepasbaar maken voor alle MKB-maakbedrijven. En met hoe we al deze ondernemers duurzaam betrekken bij hun omgeving, of breder: bij hun regio, zodat ze kansen beter benutten, bijvoorbeeld als aanjagers of deelnemers in bedrijfsvakscholen.”

Het hele interview met Adnan Tekin en Mark Helder is te lezen op de website van de MBO Raad.