Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Circulaire Maakindustrie

Duurzaamheid & energie
03 mei 2023

In het kort

Een circulaire maakindustrie kan de sector versterken door verminderde afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen, behoud van eerder gedane investeringen in die grondstoffen en toename van het aantal mogelijke business modellen. Bovendien leidt circulariteit tot een afname van de milieueffecten van ondernemen.

In een circulaire maakindustrie worden producten en onderdelen van producten aan het einde van hun (eerste!) levensduur niet weggegooid en (hooguit) op materiaalniveau gerecycled maar worden zij, na controle en bewerking, als up-to-date product(onderdeel) hergebruikt.

In een circulaire maakindustrie draait alles om het opnieuw kunnen inzetten van grondstoffen op een zo hoog mogelijk aggregatieniveau. Daarmee bereik je dat er veel minder nieuwe grondstoffen ingekocht hoeven worden voor nieuwe product(onderdelen) en dat de arbeids- en energie-intensiviteit waarmee deze nieuwe product(onderdelen) geproduceerd worden flink naar beneden kan; die zijn eerder immers al toegevoegd. Door de nadruk van ondernemen te verleggen van het leveren van een product naar het leveren van een dienst / service en de zeggenschap over het product anders te organiseren ontstaat nieuwe business met nieuwe mogelijkheden en toegevoegde waarden.

Uitdagingen
De voordelen van een circulaire maakindustrie zijn onmiskenbaar; de uitdagingen om daar te komen ook. Deze zijn onder meer van juridische, logistieke, technische, financiële, commerciële en wetgeving technische aard. Juridisch: hoe behoud of verkrijg je als producent (weer) de zeggenschap over jouw producten of onderdelen van producten tijdens of na afloop van de gebruiksfase? Logistiek: hoe krijg je de producten of onderdelen van producten weer in jouw bezit? Technisch: hoe refurbish je het product(onderdeel) dusdanig dat weer voldoet aan alle technische en esthetische eisen? Financieel: indien je de zeggenschap over het product behoudt door de nadruk te leggen op het leveren van een dienst in plaats vanop een product en daardoor moet werken met periodieke betalingen in plaats van betalingen ineens, hoe genereer je dan voldoende liquiditeiten en werkkapitaal? Commercieel: hoe “verkoop” je bij de klant dat een refurbished product(onderdeel) even zo goed zo niet beter is dan een conventioneel geproduceerd product en hoe verleg je de nadruk van toevoeging van waarde van de productiefase naar de gebruiksfase (onderhoud, service)? Wetgeving technisch: hoe opereer je zo lang de wet- en regelgeving nog het begrip afval hanteert en daar negatieve gevolgen aan verbindt?
 

Voorbeelden van circulaire concepten:

  • Het leveren van een oplossing in plaats van het verkopen van een product
    U levert een machine voor tien jaar met een gegarandeerde capaciteit. Tijdens de looptijd kunt u optimaal ontwikkelen, produceren en onderhouden, gericht op het hergebruik van de machine of de onderdelen ervan. Varianten: het leveren van een voertuig met specifieke eigenschappen voor twintig jaar of een gebouwschil voor vijftig jaar.
  • Inzetten van herbruikbare delen
    Mengmachine voor de veevoederindustrie geheel modulair maken zodat onderdelen met een verschillende onderhoudsinterval of levensduur eenvoudig vervangen en gereviseerd kunnen worden. Een specifiek aandachtspunt hierbij zijn de elektronica componenten, het goed opnieuw beschikbaar krijgen van de hierin gebruikte metalen.
  • Inzetten van gebruikte delen
    Inkopen van stromen met secundaire producten die u effectief kunt inzetten zoals bijvoorbeeld leidingsystemen, constructiestaal, plaatdelen van omkasting of gevels.

Standpunt Metaalunie

Metaalunie is van mening dat een circulaire maakindustrie een bijdrage kan leveren aan de blijvende beschikbaarheid en betaalbaarheid van grondstoffen. Uitgangspunt daarbij is het zo lang mogelijk in omloop houden van producten en materialen. Het concept biedt economische kansen op het gebied van dienstverlening, hergebruik, reparatie en recycling. Het doel van het project Circulaire Maakindustrie is om een bijdrage te leveren aan het wegnemen van de barrières en daarbij nadrukkelijk de kansen niet uit het oog te verliezen.

Metaalunie zet standaard voor excellent circulair vakmanschap
Koninklijke Metaalunie ontwikkelt dit jaar een beroepsstandaard voor excellent circulair vakmanschap. De vraag wat een beginnend vakman moet kennen en kunnen om excellent te zijn op het gebied van circulariteit staat hierbij voorop.