Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Arend Kisteman (VVD) op werkbezoek bij Stameta/Ergolift in Staphorst

Nieuws
23 jan 2024
Arend Kisteman (VVD) op werkbezoek bij Stameta/Ergolift in Staphorst

In het kort

  • De grootste regeldruk die wordt ervaren door mkb-ondernemers ontstaat door wet- en regelgeving
  • Tijdens het werkbezoek is nadrukkelijk stilgestaan bij het tekort aan gekwalificeerd (technisch) personeel
  • Voor het netcongestieprobleem kwamen tijdens het werkbezoek meerdere voorbeelden van oplossingen naar boven

Tweede Kamerlid Arend Kisteman (VVD) bezocht samen met Koninklijke Metaalunievoorzitter Mark Helder, Stameta/Ergolift in Staphorst. Kisteman is namens de VVD mkb-woordvoerder in de Tweede Kamer. Tot voor kort was Kisteman zelf mkb-ondernemer. Hij runde namelijk een bakkerij in Zwolle. Tijdens het werkbezoek kwamen dan ook veel ‘mkb-onderwerpen’ aan de orde. Zo is met Hans Fleer, directeur en mede-eigenaar, gesproken over het tekort aan (technische) vakmensen, het belang van stimuleren van (proces)innovatie bij MKB-maakbedrijven, digitalisering en de problemen met betrekking tot het overvolle energienetwerk in Nederland. Uiteraard kwam ook het belang van vermindering van de regeldruk voor mkb-bedrijven aan de orde. 

Regeldrukaanpak prioriteit

Als mkb-ondernemer heeft Kisteman zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor vermindering van de regeldruk voor het mkb. Kisteman: “Nu ik in de Tweede Kamer zit, hoop ik het verschil te maken en de last van regeldruk voor het mkb echt te verminderen”. Inmiddels is wel duidelijk, zo bleek ook tijdens het werkbezoek, dat de grootste regeldruk die wordt ervaren door mkb-ondernemers ontstaat door wet- en regelgeving afkomstig van, met name, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Helder: “Het is nu vooral zaak om een keer echt door te pakken. Dit betekent onder andere het verbeteren van de MKB-toets, het invoeren van een drempelwaarde (tot 50 medewerkers) bij nieuwe wetgeving en steviger inzetten op vermindering van regeldruk op het SZW-terrein.”

Tekort aan vakmensen en innovatiestimulering mkb
Tijdens het werkbezoek is nadrukkelijk stilgestaan bij het tekort aan gekwalificeerd (technisch) personeel. Zonder voldoende technische vakmensen loopt de energietransitie vast. Meer aandacht voor techniek in het primair en voortgezet onderwijs, en het bevorderen van instroom richting technische opleidingen in het mbo is derhalve essentieel. Hiervoor is onder andere nodig dat de (financiële) drempel om een technische opleiding te volgen verlaagd moet worden. Ook is benadrukt dat de overheid een rol heeft bij het stimuleren van innovatie en digitalisering van het mkb om de arbeidsproductiviteit te verhogen. Helder: Natuurlijk is het primair aan ondernemers zelf om te innoveren om daarmee concurrerender te worden, maar soms kunnen MKB-maakbedrijven een duwtje in de rug gebruiken vanuit de overheid. Met name om het peloton van de MKB-maakindustrie een innovatieslag te laten maken.”

Netcongestie een groot probleem
Verduurzaming staat, net als bij de politiek, hoog op de agenda van MKB-maakbedrijven. Randvoorwaarde voor verduurzaming is echter wel dat de elektrificatie voldoende gefaciliteerd wordt. Op dit moment loopt dit vast omdat de capaciteit op het elektriciteitsnetwerk in veel regio’s in Nederland te beperkt is. Kisteman: “Het is van belang om de politiek te blijven ‘voeden’ met aan de ene kant waar de problemen zich met betrekking tot netcongestie en de beperkingen voor MKB-maakbedrijven zich voordoen. En aan de andere kant met mogelijke oplossingen om de problemen op te lossen of beheersbaar te maken.”

Tijdens het werkbezoek kwamen ook meerdere voorbeelden van oplossingen naar voren, zoals het organiseren van lokale E-hubs of mogelijkheden om capaciteit op bedrijventerreinen meer te kunnen ‘uitwisselen’, zoals ook in Staphorst, waar de Industriële Contact Club (ICC) en de gemeente Staphorst helpen bij het realiseren van het project ‘Zonnedak-park Industrieterreinen’ voor en door ondernemers. ‘Er ontstaan regionaal steeds meer initiatieven om de netcongestie op te lossen. Helaas lopen ondernemers hierbij ook vaak op tegen belemmerende wet- en regelgeving of bereidheid van netbeheerders om tot een werkbare oplossing te komen’, concludeerde Helder. 

Gerelateerde artikelen