Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Handen ineenslaan

Blog
Handen ineenslaan

De val van het kabinet zorgt voor bestuurlijke onzekerheid. Net voor het zomerreces zou beginnen, is het kabinet uiteengespat. De kans is daarmee groot dat Nederland bestuurlijk op slot gaat. Dat is niet goed nu we midden in een aantal grote transities zitten. Belangrijke thema’s zoals klimaat, energie, woningbouw en stikstof vragen om een richtinggevende en stabiele koers. Dat lijkt nu verder weg dan ooit. Een periode vol gebrek aan daadkracht dreigt, terwijl bedrijven juist nu behoefte hebben aan stabiel en voorspelbaar beleid.

Levensgroot risico
Ik steun daarom van harte de oproep van MKB-Nederland en VNO-NCW om de wetgeving voor, en uitvoering van belangrijke dossiers door te zetten nu het kabinet demissionair is. Wij staan voor grote en urgente opgaven en ons land loopt op diverse terreinen vast. Dat vraagt om slagvaardigheid. Maar vooral om snelle uitvoering van beleid dat bijvoorbeeld ten aanzien van klimaat en energie al aardig vorm heeft gekregen. We kunnen daar geen verdere vertraging bij gebruiken. Zeker niet met het levensgroot risico dat over een jaar ineens weer snelheid moet worden gemaakt om de ‘verloren tijd’ in te halen. Bedrijven worden dan overspoeld met ambitieuze plannen die de bedrijfsvoering onnodig onder druk zetten. Bovendien: ook de wereld om ons heen draait door. Nederland komt Europees en wereldwijd op achterstand te staan omdat onze stem veel minder krachtig wordt vertolkt. Er wordt simpelweg minder rekening gehouden met Nederlandse belangen en dat schaadt onze positie als bedrijfsleven.

Waardevolle input
We gaan nu de verkiezingstijd in. Dat betekent dat de beloftes en grootse plannen hoogtij zullen vieren. Dat geeft onzekerheid waar een ondernemer niet zoveel mee kan. Ik denk dat nuchterheid en een pragmatische ondernemersbenadering de boventoon moet voeren. Er komen al genoeg uitdagingen op de MKB-maakindustrie af die om aandacht vragen. Voor ons zijn vakmensen, innovatie en duurzaam ondernemen de focusthema’s die bepalend zijn voor een gezonde economische ontwikkeling en dé onderwerpen waar we volop mee door moeten gaan. Onafhankelijk van alle politieke onzekerheid op dit moment. Niet voor niets zijn het ook de focuspunten van onze strategische agenda. Deze agenda levert waardevolle en noodzakelijke input op voor de nu te schrijven verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen. Want als ondernemers zullen we nu zelf de regie moeten nemen en onderling de handen ineenslaan om samen sterk te staan! Hoe we dat kunnen, leest u hier.

Mark Helder,
Voorzitter Koninklijke Metaalunie

Gerelateerd