Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Cao-onderhandelingen

Cao 2024 nieuws
Cao-onderhandelingen

Binnenkort starten de cao-onderhandelingen met de vakbonden om te komen tot een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf, onderdeel van de cao’s voor de Metaal & Techniek. Er is een aantal overlegrondes gepland, waarna we hopen op een cao waarin het evenwicht tussen werkgevers en werknemers wordt benadrukt. Dus dat zowel de werkgever als de werknemer, tevreden is over de afspraken die zijn gemaakt. Evenwicht zoeken we ook in de afspraken die we willen maken over de verschillende generaties. Ik hoor van ondernemers dat ze vinden dat er op dit moment te veel ouderenbeleid en te weinig jongerenbeleid wordt gevoerd. Dat is iets om rekening mee te houden als we samen met de Federatie Werkgevers in de Techniek aan tafel schuiven met de vakbonden. 

In beweging
Het hele cao-landschap is enorm in beweging. Dat is een spannende discussie, vooral voor ondernemers. Want er wordt nu met name gesproken over percentages. Daarbij moeten we niet vergeten dat het verdienvermogen van bedrijven onder druk staat. Ondernemers moeten anticiperen op allerlei kostenstijgingen, zoals die van personeel, maar ook die van grondstoffen, energiekosten, verduurzaming, etc. Eigenlijk hebben we de opgave verder te kijken dan naar de percentages. Anders wordt het een eenzijdige discussie, die zwaar tekortdoet aan andere vraagstukken: hoe krijgen we met elkaar meer gedaan met minder beschikbare vakmensen, lees productiviteit? Hoe gaan we die slag maken, naast bijvoorbeeld de digitaliseringsslag? Dat vraagt om meer aandacht voor een leven lang ontwikkelen en andere competenties, zoals AI. Er is de noodzaak van vernieuwing en verandering. Laten we vooral zorgen dat we de bedrijven, en dus de economie, helpen om hierin stappen te maken. Het is een gezamenlijke uitdaging, niet enkel die van bedrijven. 

Veel wijsheid
Er lijkt een beeld te zijn ontstaan dat voor MKB-maakbedrijven de bomen tot in de hemel groeien. De realiteit is echt anders; veel ondernemers hebben moeite om de boel draaiende te houden. Daarbij wordt winst vaak verward met inkomen. Winst is hard nodig om te kunnen investeren, groeien en ontwikkelen. Om vooruit te komen: als bedrijf en daarmee als Nederlandse economie. Het geld dat we daarvoor nodig hebben, moet ook verdiend kunnen worden. Met dit alles in gedachten, wens ik de onderhandelaars van werkgevers en vakbonden veel wijsheid toe de komende tijd. 

Metaalunieleden die op de hoogte willen blijven van de meest actuele cao-ontwikkelingen, kunnen zich aanmelden voor de speciale cao-nieuwsbrief. Op onze website is een speciale cao-pagina ingericht waar u alle ins en outs terugvindt over de cao-onderhandelingen.

Mark Helder
Voorzitter Koninklijke Metaalunie
 

Gerelateerd