Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Zakenpartners vinden

Starten met export

In het kort

Er zijn verschillende manieren om internationale zakenpartners te vinden. Hieronder zijn een aantal interessante mogelijkheden voor u op een rij gezet. Denk aan handelsmissies, beurzen of databases met mogelijke contacten.

Handelsmissies
Koninklijke Metaalunie organiseert regelmatig handelsmissies naar interessante markten; zowel naar onze buurlanden als wereldwijd. Het belangrijkste doel van deze missies is ondernemers te stimuleren en te ondersteunen bij het zakendoen in het buitenland.

Beurscollectieven en beursbezoeken
Regelmatig organiseert Koninklijke Metaalunie collectieve deelnames aan (buitenlandse) beurzen of een bezoek aan een beurs. Een beursbezoek of beursdeelname biedt de mogelijkheid om internationale handelscontacten te leggen en een beeld te krijgen van de (afzet)mogelijkheden voor uw producten in een specifieke markt.

Zakenpartner Support op Maat
Met Zakenpartnersupport op Maat gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) samen met u op zoek naar geschikte partijen en hoe daarmee het beste in contact te komen. RVO en het buitenlandnetwerk, waaronder ambassades, helpen u met het vinden van agenten, distributeurs of productiepartners, en koppelen u waar mogelijk aan partners binnen hun netwerk of uit hun bedrijvendatabases. Maatwerk staat hierbij voorop. Zo krijgt u sneller voet aan de grond in uw nieuwe markt.

Databases
Een laagdrempelige manier om zakenpartners te vinden en de markt te verkennen zijn online databases. U kunt er bijvoorbeeld snel een inzicht mee krijgen in de concurrentie op een bepaalde markt of uw potentiële kopers.

Enterprise Europe Network
Het Enterprise Europe Network (EEN) ondersteunt ondernemers bij innoveren en ondernemen in Europa. Zoekt u distributeurs, agenten, toeleveranciers of afnemers? EEN helpt u zakenpartners te vinden in uw doelmarkt. Het EEN netwerk bestaat uit meer dan 600 organisaties in ruim 60 landen. EEN werkt nationaal en internationaal samen met o.a. Kamers van Koophandel, overheidsagentschappen en kenniscentra. Dankzij intensieve onderlinge contacten kunnen de adviseurs, via deze organisaties, snel partners en informatie voor u vinden.> 

> Bekijk de website van EEN en ga aan de slag. > Zie ook de informatie van RVO over dit initiatief.

Exportonderzoek door hogescholen en universiteiten
Het structureel ontwikkelen van export kost tijd en geld, maar kan een enorme bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van uw bedrijf en spreiding van uw risico's. Met het inzetten van studenten kunt u tegen lage kosten een aanzet geven tot uw eerste stappen op de internationale markt. Veel universiteiten en hogescholen hebben onderzoeksprogramma’s lopen waarbij studenten onder begeleiding van hun docenten marktonderzoek kunnen doen voor ondernemers voor bepaalde markten. In diverse programma’s worden er ook potentiële klanten voor u bezocht, die eerst in beeld zijn gebracht bij deskresearch. Daarnaast kunt u natuurlijk denken aan het inzetten van een stagiaire.


Meer informatie Neem contact op via internationaal@metaalunie.nl of T 030 – 605 33 44.

Ook interessant