Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Werk uitvoeren in Duitsland

Werk uitvoeren in de EU

In het kort

 • In Duitsland gelden regels voor wanneer u er werk wilt uitvoeren, zoals montage en reparatie.
 • Let op dat u uw zaken op orde heeft, want de controles in Duitsland zijn streng.

Algemeen: Regels bij werk in de EU en EVA landen
Vanwege de EU detacheringsrichtlijn 96/71/EG, de herziening 2018/957/EU en de handhavingsrichtlijn 2014/67/EU, moet u aan een aantal regels voldoen vóór u werk kunt (laten) uitvoeren in Duitsland. Wilt u meer weten over deze Europese regels? > Lees ook 'Werken in de EU: waar moet u aan voldoen?'


Een overzicht van de regelgeving in Duitsland
 

1. Voldoen aan kernbepalingen Duitse arbeidsvoorwaarden en -rechten
Tijdens het werken in Duitsland verandert er niets aan de arbeidsrelatie van de uitgezonden werknemer met de werkgever. U moet wel voldoen aan een aantal kernbepalingen van de Duitse arbeidsrechtwetgeving, waar deze positief afwijkt van de Nederlandse. Denk hierbij aan het minimumloon, regels voor overwerk, maximale werktijden, minimale rusttijden, overwerk en veiligheid op het werk. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat u het loon van (jonge) medewerkers aan moet passen (verhogen) voor de duur van de opdracht, omdat die te weinig verdienen in vergelijking met een Duitse werknemer die hetzelfde werkt doet. Doet u dit niet, dan wordt er niet betaalt conform cao en dan kunt u hiervoor een boete krijgen. Verdient de Nederlandse kracht echter meer, dan houdt u het Nederlandse loon aan. Na 12 maanden aanwezigheid in Duitsland, geldt voor de werknemers het volledige Duitse arbeidsrecht en niet alleen de kernbepalingen. > Lees meer over de kernbepalingen waaraan u moet voldoen.

2. Duits minimumloon en Duitse cao's
Indien men werk verricht in Duitsland is het belangrijk om te bepalen binnen welke cao / sector het werk valt. Dit omdat er verschillende regels gelden per cao / sector. In Duitsland kunt u te maken krijgen met drie cao's.

- Metaal cao  en Elektrohandwerk cao
  Als het werk valt onder de Duitse metaal (of Elektrohandwerk) ) moet het volgende geregeld worden:

 • Het Duits algemeen minimumloon mag gevolgd worden. Minimumloon cao geldt niet voor buitenlandse werknemers.
 • Vakantiedagen hoeven niet aangepast conform Duitse cao
 • Melden van werk en werknemers bij de Duitse douane geldt in principe niet. Het kán soms echter nodig zijn vanwege het bewijzen van het minimumloon.
 • Handwerkskammer vergunning beschermde ambachten - mogelijk vergunning vereist voor uitvoeren van bepaalde beroepen
 • Contactpersoon die Duits spreekt voor controles is verstandig (niet verplicht)

Voor werk dat onder de metaalsector valt (in Duitsland), mag het alg. minimumloon van Duitsland worden aangehouden als ondergrens.

- Bouw cao
  Als het werk valt onder de Duitse bouw moet het volgende geregeld worden:

 • Minimumloon en vakantiedagen moeten conform Duitse bouw cao worden toegepast.
 • Melding werknemers via het online meldportaal van de Duitse douane, vooraf aan werkzaamheden
 • Freistellungsbescheinigung - Vrijstelling voorheffing 15% belasting bij een aanneemsom boven de € 5000,- en werk aan onroerend goed
 • Aanmelding werknemers bij vakantiegeldfonds Soka Bau
 • Denken aan (bouw)voorschriften die anders zijn, veiligheidsvoorschriften, eventuele milieueisen, benodigde certificeringen, e.d.  

  Wees erop attent dat als het werk in Duitsland gezien wordt als bouw, dat dan de regels voor deze sector (ook cao) gevolgd moeten worden.

3. Documenten ter plaatse
In geval van controle dienen een aantal documenten ter bewijsvoering van het voldoen aan de Duitse arbeidswetgeving ter plaatse te kunnen worden getoond. Het gaat om deze documenten, vertaald in het Duits:

 • Kopie van het Zoll meldingsformulier als bewijs van aanmelding.
 • A1 formulier per werknemer (in geval spoed, desnoods door SVB door te sturen op moment dat het gevraagd wordt als voorwaarde door te mogen werken).
 • ID kaart of paspoort.
 • Arbeidsovereenkomst kopie (of overeenkomst aanneming opdracht in geval van zelfstandige) > Voeg een verklaring bij conform Duitse cao, indien het loon dient te worden aangepast.
 • Recente loonstrook, of vergelijkbaar, waaruit blijkt dat tenminste het (Duitse)  cao loon betaald wordt / is.
 • Afschrift cq bewijs van betaald loon in thuisland.
 • Werktijdenrooster ter plaatse (planning) / urenverantwoording en pauzes (werkelijke uren) > heel precies start werk, koffiepauze, hervatting werk, koffiepauze, hervatting werk etc, einde werk.

Deze documenten moeten op verzoek bij controle door de arbeidsinspectie beschikbaar zijn in de lokale taal. De inspecteurs vragen soms ook over huisvesting, verblijf / eten, en omzet in NL. Op verzoek van lokale autoriteiten dient in de regel binnen 14 dagen na verzoek te worden overlegd:

 • Loonadministratie (indien niet voldoende)
 • Documenten mbt toepasselijke salarisschaal (indien niet voldoende helder)

Let op: Bewaarplicht tot 3  jaar na einde van de opdracht!

4. Meldplicht
Melding kan gedaan worden op het online meldportaal bij de Duitse douane. U heeft meldplicht, wanneer o.a. wanneer het werk onder de (stand)bouw valt.  > Lees meer over wanneer u meldplicht heeft en wat de uitzonderingen zijn.

5. Handwerkskammer
HWK: Er zijn 53 beschermde beroepen. Kijkt u goed na of u een vergunning nodig heeft. De aanvraag kost minimaal 6 weken en geldt een jaar voor het hele bedrijf. De Duitse wet ziet het uitvoeren van werk zonder vergunning, als zwartwerken. Een Handwerkskammer vindt u hier, deze zijn er in elke deelstaat. Een vergunning geldt een jaar, in heel Duitsland. > Lees meer bij de HWK van Düsseldorf en de toelichting (info bij bijlage A).  

6. Freistellungsbescheinigung / Vrijstelling belastingvoorheffing aanvraag
Bijgaande link verwijst naar informatie over de vrijstelling (freistellungsbescheinigung) voor de belasting op de aanneemsom bij werk in de Duitse bouw. In Google kun je de pagina naar het Nederlands vertalen met de rechtermuisknop en dan vertalen. https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Bauleistungen/bauleistungen_node.html

7. Contactpersoon ter plaatse
Als uitzendende werkgever ben je verplicht een contactpersoon aan te wijzen in Duitsland, die al de documentatie die verband houdt met de uitgezonden werknemer in bezit heeft, en ter plaatse kan laten zien aan de inspectie of dergelijke instantie, bij een controle. Deze persoon moet de lokale taal beheersen. Het kan één van de werknemers zijn, bijvoorbeeld een directeur, voorman of projectleider. Het kan ook gedaan worden door een advocatenkantoor of dergelijke specialist / consultant (depot). Bij het niet of niet volledig naleven van één van bovenstaande verplichtingen is de werkgever in overtreding. De opdrachtgever heeft een toezicht plicht en is daarmee mede verantwoordelijk.

8. Onderaannemers en ZZP-ers - aandachtspunten
Indien u onderaannemers meeneemt, wees u zich dan bewust dat u eindverantwoordelijkheid draagt voor hen. Zij dienen ook aan deze regels te voldoen, zo niet, dan kan dit ook voor u gevolgen hebben. Onderaannemers zijn wel zelf verantwoordelijk voor zichzelf en eventuele eigen werknemers en het regelen van het papierwerk, maar u doet er goed aan dit met elkaar af te stemmen, om verschillen te voorkomen. ZZP-ers: ZZP-ers hoeven geen melding te doen. Zij dienen een zelfstandige opdracht uit te voeren met een specifiek contract waarin dit omschreven is, en met eigen gereedschap en bedrijfskleding, anders kan dit bij een controle als schijnzelfstandigheid gezien worden. Dit kan beboet worden. ZZP-ers, onderaannemers en uitzendbureaus zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de regels. U blijft echter wel eindverantwoordelijk (wet ketenaansprakelijkheid) en kunt ook boetes ontvangen indien zij zich niet aan de regels houden. Zorg dus voor eindcontrole.

9. Werken met uitzendkrachten
Nederlandse uitzendbureaus kunnen alleen mensen laten werken in Duitsland wanneer zij een vergunning daarvoor hebben. En ook uitzendbureaus moeten voldoen aan de Duitse regelgeving. Uitzendkrachten mogen niet worden ingezet in de bouw.

10. Controle & Sancties
In geval van controle handhaven de Duitsers meestal strikt en kunnen de boetes hoog zijn. Hoe meer werknemers en/of ZZP-ers hoe meer risico. De Duitse douane / inspectie controleert regelmatig, zeker op bouwplaatsen.

11. Arbeidstijden en zon- en feestdagen

 • Maximale werkweek is 50 uur, maximaal 10 uur per dag (Duitse arbeidstijdenwet).
 • Een vergunning is verplicht voor werk op zon- en feestdagen, een aanvraag kost 6 weken. Dit kan alleen als er echt noodzaak voor is. Economische redenen zijn niet voldoende.

12. Check uw verzekeringen
Wanneer u een (montage)opdracht aanneemt, vraag dan bij uw verzekeraar na of uw verzekeringen gelden en toereikend zijn voor het werk wat u in Duitsland gaat uitvoeren. Let vooral op als u niet uw eigen levervoorwaarden hanteert, maar iets hebt aangepast of de inkoopvoorwaarden hebt geaccepteerd van de koper. Denk o.a. aan bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s, het afsluiten van een zakelijke reisverzekering en eventueel een verzekering voor bouw-/montagerisico.

 

Vragen over dit onderwerp?
Neem contact op met Ledenadviseur internationaal ondernemen, Birgit Voorhuis via voorhuis@metaalunie.nl, of bel T: 030-6053344. Ook kunt u terecht bij het team (secretariaat) Ondernemen en Bedrijfsontwikkeling, via oef@metaalunie.nl.

Stichting Nedubex
Metaalunie Helpdesk werken in Duitsland

Voor vragen over werk uitvoeren in Duitsland kunt u in eerste instantie natuurlijk bij Metaalune terecht, maar daarnaast kunt u ook contact opnemen met Stichting Nedubex, waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Nedubex heeft zich gespecialiseerd in de regelgeving in Duitsland voor posted work. Zij hebben specifieke kennis van regels voor installatie, reparatie en service in de sectoren bouw, metaal- en machinebouw en elektrotechniek. Metaalunieleden kunnen hier terecht voor kosteloos eerstelijns advies en vragen. Dit is een service van Metaalunie. Daarnaast bieden zij begeleiding en andere betaalde dienstverlening aan. U kunt contact opnemen via Metaalunie of direct via info@nedubex.nl, of 070 - 250 00 79. Zie ook www.nedubex.nl.

 

Ook interessant