Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Werk uitvoeren in België

Werk uitvoeren in de EU

In het kort

Alle bedrijven die werk uitvoeren in België moeten voldoen aan de lokale (Belgische) cao en wetgeving. Wanneer u gedetacheerde werknemers tewerkstelt op het Belgisch grondgebied moet u een aantal kernbepalingen van de arbeids, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden naleven die bepaald worden door de Belgische wetgeving.

Algemeen: Regels bij werk in de EU en EVA landen
Vanwege de EU detacheringsrichtlijn 96/71/EG, de herziening 2018/957/EU en de handhavingsrichtlijn 2014/67/EU, moet u aan een aantal regels voldoen vóór u werk kunt (laten) uitvoeren in België. Wilt u meer weten over deze Europese regels? > Lees ook 'Werken in de EU: waar moet u aan voldoen?'


Informatiebronnen Werken in België

 • Officiële website Belgische overheid met alle informatie over de regels en verplichtingen die gelden bij internationale detachering in België, van de Federale overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
 • Working in Belgium is ook een goed informatieportaal van de Belgische overheid. Een praktische website waar alles overzichtelijk op een rij is gezet.
 • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) biedt informatie over internationale detachering van werknemers en brochures. Het onderdeel Bureau Belgische Zaken biedt  informatie over de regels in België. 


Welke regels gelden in België?

Kernbepalingen arbeidsvoorwaarden België gelden
Alle bedrijven die werk uitvoeren in België moeten voldoen aan de lokale (Belgische) cao en wetgeving. Wanneer u gedetacheerde werknemers tewerkstelt op het Belgisch grondgebied moet u een aantal kernbepalingen van de arbeids, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden naleven die bepaald worden door de Belgische wetgeving. Het gaat om zaken als arbeidstijden, loon, vakantie, en daarnaast regels rondom min. rusttijden, officiële feestdagen, uitzendarbeid en arbeidsveiligheid. U moet dus nagaan onder welke sector / cao het werk valt wat u gaat (laten) uitvoeren. Voor meer informatie, raadpleegt u de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Natuurlijk wordt de Cao in eigen land ook gevolgd en wanneer dat loon hoger ligt, dan dient dat te worden aangehouden.

Ook als u als eigenaar / DGA in België gaat werken, of als ZZP-er, ook dan zijn er een aantal zaken waaraan u moet voldoen. U vindt hieronder een lijst met de te nemen stappen om alles te regelen. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op.
 

Stappenplan

1. A1 formulier aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank voor degene(n) die naar België gaan

2. Welke cao geldt? Stap 1 is bepalen onder welke cao het werk valt wat u gaat (laten) uitvoeren. Dit bepaalt namelijk de regels die u moet volgen. Een buitenlands bedrijf moet op hoofdlijnen de lokale arbeidsvoorwaarden / cao respecteren. Uw werk kan in België onder metaal, maar ook bouw vallen. U kunt dit nagaan door de cao’s te bekijken:

a. Lees de Belgische cao’s voor metaal PC111 en de bouw PC124. In de cao’s staan ook de bevoegdheidsgebieden aan het begin, zodat u kunt nagaan of uw werk eronder valt. U dient uw werknemers conform Belgische CAO uit te betalen en voldoende vakantierechten te geven, indien dit afwijkt. Komt u hier niet uit? Neem contact op.

3. Kijk uw verplichtingen na op Working in Belgium

a. Verplichtingen voor alle sectoren
b. Verplichtingen voor de bouwsector/werken in onroerende staat

4. Meldplicht Limosa: Voor het uitvoeren van werken is een buitenlandse onderneming verplicht een LIMOSA melding te doen. Ook ZZP-ers moeten vaak een melding doen. Er gelden enkele uitzonderingen! > Neem een kopie van de melding op papier mee!

5. Bewijslast: Maak een (digitale of fysieke) map met de bewijzen van de limosa melding, A1, het loon en arbeidsovereenkomst, dan wel onderaanneming.

6. Contactpersoon: Wijs een contactpersoon aan voor de arbeidsinspectie / controles. Dit mag iemand zijn op locatie, en in het geval van België, mag dit ook iemand op kantoor zijn. Deze persoon moet beschikking hebben over de relevante bewijslast.

Metaal

7. Fonds voor bestaanszekerheid metaal: Aanmelding werknemers via email. Na 1 jaar achtereen werk verrichten door de buitenlandse werkgever in België, is er ook een bijdrage verschuldigd. > Meer informatie.

8. Metaalbadge aanvragen voor metaalwerkers op een bouwlocatie is niet meer nodig per 2021. > Lees meer.

Bouw

9. PDOK “vakantiegeldfonds”: Aanmelding werknemers bij de PDOK voor de bouw. > Lees de brochure.

10. Construbadge aanvragen is verplicht in de bouw. De construbadge is er ter identificatie van de werknemers op de bouwwerf. U vraagt de badge aan op www.construbadge.be.

11. Check in at work: Aanwezigheidsregistratie kan nodig zijn bij entree op de bouw (zie voorwaarden op working in Belgium). > Lees meer over Check in at work.

12. Aangifte van werken / RSZ melding: Dit kan nodig zijn, als u werk verricht in onroerend goed. U komt deze stap(pen) ook tegen op de working in Belgium website onder bouw. > Lees meer over wanneer de aangifte van werken/ RSZ melding nodig is en hoe u die doet. > Bekijk ook de FAQ.


Checklist wat werknemers i.i.g.moeten kunnen laten zien bij een controle:

 • Geldig ID bewijs (rijbewijs  is niet voldoende)
 • Bewijs afdracht sociale lasten, d.m.v. een A1 formulier (www.svb.nl)
 • Bewijs van Belgische LIMOSA melding, indien van toepassing
 • Bewijs  van loon, d.m.v. actuele loonstrook en betalingsbewijs
 • Bewijs van het zijn van werknemer en de arbeidsvoorwaarden (loon en in geval van bouw: de vakantiedagen) – dit kan d.m.v. kopie of samenvatting van het arbeidscontract
 • Bewijs urenregistratie (pauzes en gewerkte uren) – dit houdt u ter plaatse bij


Overige zaken waar u aan moet denken:

 • Aanbevolen: Bewijs Zorgverzekering (EHIC), meestal standaard op de achterkant zorgpasje
 • Aanbevolen: Zakelijke reisverzekering, aansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking, en evt. andere relevante verzekeringen controleren (bijvoorbeeld bij MEVAS)
 • Eventuele lokale vergunningen; of eisen op gebied van techniek, milieu, veiligheid.
 • Fiscale verplichtingen: Btw nummer kan nodig zijn als u werkt aan onroerend goed. Ook bestaat er bij lange projecten een kans om onbedoeld een vaste inrichting te hebben in België. > Zie verder: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/internationaal. Of neem contact met ons op. 


Vragen of advies nodig?
Voor een toelichting en voor meer informatie over bovenstaande kunt u terecht bij mw. Voorhuis via voorhuis@metaalunie.nl, of ons algemeen nummer. Voor fiscale vragen kunt u terecht bij mw. Meuwese, via Meuwese@metaalunie.nl. Ook kunnen wij u indien nodig doorverwijzen naar een specialist.

Ook interessant