Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Slapende dienstverbanden

Beëindiging arbeidsovereenkomst

In het kort

Eind 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever op grond van ‘goed werkgeverschap’ verplicht is om het slapende dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer (op zijn verzoek) te beëindigen. Hij moet aan deze werknemer dan ook een transitievergoeding betalen.

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (in 2015) ontvangen werknemers bij ontslag door de werkgever een zogenaamde transitievergoeding. Dit geldt ook als langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 104 weken) van de werknemer de reden voor beëindiging is. In de praktijk werden daarom langdurig zieke werknemers niet ontslagen maar werden deze dienstverbanden slapend voortgezet. De werknemer blijft in dat geval formeel in dienst, zonder werkzaamheden te verrichten en zonder loon te ontvangen. Omdat er in die situatie geen sprake is van ontslag, hoeft er ook geen transitievergoeding te worden betaald.

Om aan deze situatie een eind te maken en werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding, is per 1 april 2020 de Wet compensatie transitievergoeding ingevoerd. De regels voor de aanvraag en verstrekking van de compensatie zijn vastgelegd in de “Regeling compensatie transitievergoeding”. Zie voor meer informatie ook de website van het UWV en Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie Sociaaljuridisch advies, 030-6053344 of sj@metaalunie.nl

Ook interessant