Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Milieuzones en zero-emissiezones

Milieuregels voor bedrijven

In het kort

 • Op dit moment gelden er milieuzones voor dieselvoertuigen. Vanaf 1 januari 2025 kunnen gemeenten zero-emissiezones hanteren.
 • Zero-emissiezones zijn gebieden waar alleen nul-emissie vracht- en bestelauto’s zijn toegestaan.
 • Voor diverse voertuigen gelden overgangsregels.
 • Ondersteuning nodig bij de overgang naar zero-emissievoertuigen? Bekijk dan het stappenplan.

In sommige gemeenten gelden op dit moment milieuzones. Een milieuzone is een zone in de (binnen)stad waar alleen voertuigen worden toegelaten die aan bepaalde milieueisen voldoen. Op dit moment gelden er milieuzones voor dieselvoertuigen. Vanaf 1 januari 2025 worden er zero-emissiezones ingevoerd in gemeenten in Nederland.

Milieuzones voor dieselvoertuigen
Diverse steden hebben op dit moment een milieuzone ingesteld voor diesel vrachtauto’s en autobussen. Ook zijn er steden die een milieuzone hebben voor personen- en bestelauto’s die op diesel rijden. Welke gemeenten in Nederland een milieuzone hebben vindt u hier:https://www.milieuzones.nl/locaties-milieuzones

Zero-emissiezones

Invoering per 1 januari 2025
Vanaf 1 januari 2025 kunnen gemeenten in Nederland een zero-emissiezone hanteren. Dit is een gebied in een gemeente waar alleen nul-emissie vracht- en bestelauto’s zijn toegestaan. Dit zijn elektrische of waterstof voertuigen.

Zero-emissiezones worden waarschijnlijk ingevoerd in 30 tot 40 grootste gemeenten in Nederland. Een gemeente moet minimaal vier jaar van tevoren aangeven hoe een zero-emissiezone er uit komt te zien en welke stappen er in de tussentijd worden genomen om dit te realiseren. Er is dus een mogelijkheid dat gemeenten later dan 1 januari 2025 een zero-emissiezone invoeren.

Bij veel gemeenten zal de toekomstige zero-emissiezone dezelfde zone zijn als de nu gehanteerde milieuzone. Via www.stadshubs.nl kunt u de (aangekondigde) zero-emissiezones van gemeenten inzien.   

Overgangsregels
In februari 2021 is de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek tot stand gekomen en ondertekend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, diverse gemeenten, diverse brancheorganisaties voor vervoer en Stichting Natuur & Milieu. In die Uitvoeringsagenda zijn de afspraken en regels voor de invoering van zero-emissiezones neergelegd. Hierin zijn ook de volgende overgangsregels opgenomen:

Basisregeling:

 • Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die vanaf 1 januari 2025 op kenteken worden gezet moeten zero-emissie aan de uitlaat zijn om de zero-emissiezone voor stadslogistiek in te mogen.
 • Alle bestel- en vrachtauto’s die rondrijden in de zero-emissiezone moeten vanaf 1 januari 2030 zero-emissie aan de uitlaat zijn.

Overgangsregeling vrachtauto’s:

 • Bakwagens (N2 en N3 met maximum totaalgewicht van meer dan 3500 kg) met een datum eerste toelating van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 krijgen automatisch tot 1 januari 2028 ontheffing voor zero-emissiezones,
 • Emissieklasse 6-vrachtwagens die op 1 januari 2025 maximaal 5 jaar oud zijn (bakwagens) respectievelijk maximaal 8 jaar oud zijn (trekker-opleggercombinatie) mogen uiterlijk tot 1 januari 2030 de zone in rijden.
 • Plug-in hybride vrachtauto’s hebben tijdelijk, tot 1 januari 2030, toegang tot de zero-emissiezone voor stadslogistiek, als zij daar aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos rijden.

Overgangsregeling bestelauto’s:

 • Bestelauto’s met emissieklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 onbeperkt toegang tot de zero-emissiezones voor stadslogistiek.
 • Bestelauto’s met minimaal emissieklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 onbeperkt toegang tot de zero-emissiezones voor stadslogistiek.

Lokaal maatwerk:

 • Door de (lokale) wegbeheerder kan (tijdelijk) ontheffing van bovenstaande landelijke kaders worden verleend. Hierbij kan gedacht worden aan:
  • Wanneer vanwege financiële redenen het onevenredig wordt geacht om de overstap naar zero-emissie bestel- en vrachtauto’s te maken, kan hiervoor meer tijd worden gegund (hardheidsclausule).
  • Voor een specifiek gebruik, waarvoor nog geen zero-emissie voertuig beschikbaar is.
  • Voor bijzondere voertuigen, zoals invalidevoertuigen e.d.
  • Voor particulieren die een bestel- of vrachtauto niet bedrijfsmatig gebruiken.
  • Onvoorzienbare omstandigheden met onevenredige gevolgen voor een bedrijf (hardheidsclausule).

Voorbereiden op zero- emissiezones: overgang naar nul-emissievoertuigen
In verband met de toekomstige zero-emissiezones kan het voor uw bedrijfsactiviteiten noodzakelijk zijn om over te stappen naar duurzaam en uitstootvrij vervoer. Die overstap maken is niet altijd even makkelijk. Diverse organisaties hebben zich daarom verenigd en hebben een stappenplan ontwikkeld om de overgang naar elektrisch rijden te vergemakkelijken. Dit stappenplan vindt u hier: https://www.opwegnaarzes.nl/stappenplan

Ook ons team Ondernemen en Bedrijfsontwikkeling kan u helpen bij de vraag wanneer overstappen naar elektrisch vervoer voor uw bedrijf gunstig kan zijn. U kunt contact opnemen via oef@metaalunie.nl of 030 - 605 33 44.

Subsidies voor emissieloze bedrijfsauto’s en vrachtwagens
Op dit moment zijn er subsidies beschikbaar voor emissieloze bedrijfsauto’s en vrachtwagens. Meer informatie hierover vindt u op hier.

Vragen of meer informatie
Mocht u nog vragen hebben of wenst u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs bestuursrecht via bj@metaalunie.nl of 030 - 605 33 44.