Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemer

Beëindiging arbeidsovereenkomst

In het kort

De werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding.

Sinds 1 april 2020 is het voor werkgevers mogelijk om compensatie aan te vragen voor deze transitievergoedingen die zijn betaald aan werknemers van wie het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is of wordt beëindigd.

Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid nadat het opzegverbod wegens ziekte van 2 jaar is verlopen. Of nadat het loon 104 weken is doorbetaald wegens ziekte;
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek;
  • U betaalde hem een volledige transitievergoeding. De transitievergoeding is een brutobedrag, berekend met onder andere het brutosalaris.

Bij de aanvraag moet de werkgever ook bewijsstukken meesturen. Aan de hand van die stukken beoordeelt het UWV of een werkgever in aanmerking komt voor compensatie en hoe hoog de compensatie is. De volgende documenten zijn altijd nodig als bijlagen bij de aanvraag compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid:

  • De arbeidsovereenkomst;
  • Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst;
  • De berekening van de hoogte van de transitievergoeding en loonstroken;
  • Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum.

De werkgever moet de compensatie aanvragen binnen 6 maanden nadat de transitievergoeding volledig is betaald.

Voor het aanvragen van compensatie vult u online een formulier in op het werkgeversportaal op uwv.nl. Daar kunt u na inloggen met eHerkenning uw aanvraag doen met het formulier 'Aanvraag compensatie voor transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid'.

Voor meer informatie: https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/compensatie-transitievergoeding/langdurige-arbeidsongeschiktheid/voor-mijn-aanvraag/index.aspx.

Voor meer informatie over de regeling of het beëindigen van het dienstverband met een arbeidsongeschikte werknemer (na 104 weken) kunt u contact met ons opnemen via Sociaaljuridisch advies, 030-605 33 44 of sj@metaalunie.nl
 

Ook interessant