Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Onderhandelingen Cao Metalektro

Laatste nieuws!
Let op! Dit is niet de cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf!

Er is akkoord over de cao Metalektro
In hoofdlijnen ziet dit akkoord er als volgt uit:

 • Looptijd:
  19 maanden (1 juni 2024 - 31 december 2025)     
 • Lonen:
  - Structureel 2,75% per 1 juni 2024
  - Structureel 3,25% per 1 januari 2025
  - Structureel 3% per 1 juni 2025
 • Afbouw hogere bijdrage van de werkgever in de pensioenpremie:
  - In de maanden juni, juli en augustus 2024 ontvangt de werknemer een bijdrage van €60 (bij voltijds dienstverband)
    per genoemde maand.
  - In de maanden september, oktober, november en december  2024 ontvangt de werknemer een bijdrage van €50
    (bij voltijds dienstverband) per genoemde maand.
  - Vanaf 1 januari 2025 vervalt deze bijdrage.
 • RVU:
  Voortzetten onder de volgende voorwaarde: Als de huidige fiscale vrijstellingsregeling blijft bestaan, dan zullen cao-partijen de RVU-regeling voor de Metalektro voortzetten voor een periode van 5 jaar, 2026 tot 2031.


> Lees het Onderhandelingsresultaat van de nieuwe cao Metalektro