Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Prinsjesdag 2023: Zet in op ‘Gemaakt in Nederland’

Persberichten
19 sep 2023
Prinsjesdag 2023: Zet in op ‘Gemaakt in Nederland’

In het kort

  • Blijf investeren in een gunstig ondernemersklimaat!
  • Voor innoveren en een hogere arbeidsproductiviteit geldt: slimmer produceren moet je stimuleren.
  • Zonder voldoende goed opgeleide vakmensen géén oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen.

Reactie Koninklijke Metaalunie op Prinsjesdag: Keuzes voor verdienvermogen essentieel

Vandaag heeft tijdens Prinsjesdag 2023 het demissionaire kabinet haar begroting voor 2024 aangeboden. Prinsjesdag staat vooral ook in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. Koninklijke Metaalunie ziet, net als het demissionaire kabinet, dat Nederland te maken heeft met maatschappelijk én economisch zeer uitdagende tijden. ‘Helaas worden veel oplossingen overgelaten aan een nieuw kabinet. Daarbij is het juist nu van belang om nadrukkelijk in te zetten op het behoud en het versterken van onze sterke economische eigenschappen. Met aandacht voor oplossingen die bijdragen aan een brede welvaart in Nederland, toekomstige banen, innovatief vermogen en duurzame maatschappelijke transities’, zegt Mark Helder, voorzitter Metaalunie.
 

Volgens Helder spelen de duizenden MKB-maakbedrijven een essentiële rol bij de toekomstige uitdagingen. ‘Het mkb is de ruggengraat van Nederland. Blijf daarom investeren in een gunstig ondernemersklimaat. Alle transities waar we middenin zitten, moeten ook bekostigd worden. Dat geldt ook voor maatschappelijke opgaven als armoedebestrijding en de grote bouwopgave. Voor dat alles is het verdienvermogen van de MKB-maakbedrijven essentieel. Zij zorgen direct en indirect voor, plat gezegd, het geld dat ervoor nodig is. Investeren in duurzame oplossingen voor morgen, export, banen en groei van onze productiviteit, betekent nu vooral ook investeren in het verdienvermogen van het mkb en uiteraard ook specifiek in de MKB-maakindustrie.’
 

Oplossingen voor de toekomst
MKB-maakbedrijven leveren, zo zegt Helder, ook de oplossingen voor allerlei maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat. ‘Zet daarom in op ‘Gemaakt in Nederland!’ Direct en indirect zorgt de MKB-maakindustrie ervoor dat de grote maatschappelijke uitdagingen succesvol opgelost kunnen worden. Daarmee is de MKB-maakindustrie essentieel voor onze welvaart en economie. Daarnaast zorgen de MKB-maakbedrijven voor veel werkgelegenheid en bieden ze kansen aan nieuw talent uit allerlei richtingen van de samenleving. En vergeet de rol van deze bedrijven niet in de lokale leefomgeving. Denk alleen al aan de sponsoring en ondersteuning van plaatselijke (sport)verenigingen. En niet onbelangrijk, zeker met het oog op de toegenomen geopolitieke onrust de afgelopen jaren: MKB-maakbedrijven bedenken en maken producten in Nederland. Hiermee is ons land minder afhankelijk van andere, niet-Europese landen. Iets wat pijnlijk noodzakelijk is gebleken de laatste jaren. Koester daarom onze duizenden MKB-maakbedrijven en stimuleer ‘Gemaakt in Nederland!’.’
 

Investeer in de MKB-maakindustrie
Een toekomstbestendige en succesvolle MKB-maakindustrie brengt Nederland vooruit, in veel opzichten. Investeren in de MKB-maakindustrie is daarom de basis voor een prachtige toekomst. Maar dan is het wel van belang dat de politiek duidelijke keuzes maakt voor de komende jaren. Metaalunie doet graag een aantal handreikingen:

  • Blijf investeren in een gunstig ondernemersklimaat!
  • Voor innoveren en een hogere arbeidsproductiviteit geldt: slimmer produceren moet je stimuleren.
  • Zonder voldoende goed opgeleide vakmensen géén oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen.
  • MKB-maakbedrijven leveren de oplossingen voor klimaat en energievraagstukken.


> Meer informatie over onze inzet vindt u op Tweede Kamerverkiezingen 2023.

Gerelateerde artikelen