Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Koninklijke Metaalunie reageert op wetsvoorstel aanscherping regels concurrentiebeding

Nieuws
19 mrt 2024
Koninklijke Metaalunie reageert op wetsvoorstel aanscherping regels concurrentiebeding

In het kort

  • Metaalunie reageert in internetconsultatie op kabinetsvoorstel
  • Herziening/modernisering regels noodzakelijk
  • Inhoudelijke bezwaren en knelpunten toegelicht

Een concurrentiebeding verbiedt een werknemer om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer. Het doel van de werkgever is om hiermee zijn bedrijfsbelangen te beschermen.

In een internetconsultatie over een wetsvoorstel waarmee het kabinet de regels over het concurrentiebeding wil aanscherpen, onderschrijft Koninklijke Metaalunie de noodzaak en het belang van de voorgestelde herziening/modernisering. De regels rondom het concurrentiebeding zijn verouderd en voldoen niet meer aan de tijd waarin we nu leven, zo stelt Metaalunie in haar reactie op het wetsvoorstel. 

Voorgestelde wijzigingen
In het wetsvoorstel worden de bestaande regels die gelden voor het concurrentiebeding aangescherpt:

  • Een concurrentiebeding kan maximaal één jaar effect hebben na het einde van de arbeidsovereenkomst en het gebied waarin de werknemer niet mag werken vanwege het beding moet worden vermeld.
  • Het zwaarwegende bedrijfs-of dienstbelang voor een concurrentiebeding moet worden gemotiveerd in alle arbeidsovereenkomsten (dus niet alleen voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten, zoals nu het geval is).
  • Een werkgever moet de werknemer een vergoeding betalen als hij een beroep doet op het concurrentiebeding. De vergoeding bedraagt 50% van het laatstverdiende maandloon, voor elke maand dat het concurrentiebeding wordt ingeroepen. Wordt het beding bijvoorbeeld voor zes maanden ingeroepen, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van drie maanden loon.


Reactie Metaalunie
Het oorspronkelijke doel van een concurrentiebeding betreft het belang van de werkgever om het bedrijf te beschermen tegen onrechtmatige concurrentie. Dit doel moet blijvend beschermd kunnen worden, zonder dat dit (teveel) afbreuk doet aan de vrije arbeidskeuze en de arbeidsmobiliteit van werknemers. 

Metaalunie gaat in haar reactie in de internetconsultatie in op de (juridische) bezwaren tegen het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt. Het grootste bezwaar ziet op de verplichte vergoeding bij het inroepen van het concurrentiebeding en de termijnen en voorwaarden die daarbij gelden. Ook reageert Metaalunie op de regeldruk voor werkgevers en de MKB-toets.

Reageer ook!
Wilt u ook reageren op het wetsvoorstel? Dat kan tot en met 15 april a.s. via www.internetconsultatie.nl.

Gerelateerde artikelen