Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Beter inzicht in opleidingsniveau voor leven lang ontwikkelen

Nieuws
08 apr 2024
Beter inzicht in opleidingsniveau voor leven lang ontwikkelen

In het kort

  • Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Netherlands Qualification Framework (NLQF)
  • Draagt bij aan betere afstemming vraag en aanbod arbeidsmarkt
  • Technische bedrijfsvakscholen metaal en opleidingsbedrijven Metaal spelen hier al belangrijke rol in

Om een Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren, komt er een wettelijke, onafhankelijke beoordeling om opleidingen in te schalen. Werkenden, werkzoekenden en werkgevers krijgen zo beter inzicht in het niveau van een opleiding die ze willen volgen. Ook kan er voortaan makkelijker worden ingegrepen als aanbieders onjuiste informatie verstrekken over het niveau van hun opleidingen. De Tweede Kamer stemde vandaag in met het wetsvoorstel Netherlands Qualification Framework (NLQF) van minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) dat dit regelt.

In 2022 volgde 24 procent van de beroepsbevolking tussen de 25 en 65 jaar scholing. Ruim twee derde daarvan was non-formeel. Het gaat dan bijvoorbeeld om een opleiding vanuit de branche of een vakgerichte training. 

‘Een grote sprong voorwaarts in de voortdurende ontwikkeling van Leven Lang Ontwikkelen voor zowel het non-formele en informele leren dat dagelijks plaatsvindt, vooral in de praktijk’’, reageert Duco Hoep, beleidssecretaris Onderwijs bij Koninklijke Metaalunie. Na eerder zijn zorgen te hebben geuit over de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel, is Hoep tevreden met het nu door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel. Hoep: ‘Het opent de deuren voor het inschalen van vakopleidingen op NLQF-niveaus en maakt het mogelijk om kwalificaties met een NLQF/EQF-niveau qua niveau met elkaar te vergelijken. Hierdoor krijgen zowel werkenden als werkgevers een veel helderder inzicht in de opgedane kennis en vaardigheden, zowel in Nederland als in andere Europese landen. We hebben hierop aangedrongen omdat het niet alleen de positie van de werkende professional versterkt, maar ook bijdraagt aan een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.’

De technische bedrijfsvakscholen metaal (BVM’s) en opleidingsbedrijven Metaal (OBM’s) spelen hier al een belangrijke rol in volgens hem. ‘Deze wet is een erkenning voor al het waardevolle leren en ontwikkelen dat dagelijks plaatsvindt in de praktijk, buiten de formele kaders. Laten we samen dit nieuwe hoofdstuk omarmen en bouwen aan een toekomst waarin de waardering voor vakmanschap en professionele groei centraal staat’, aldus Hoep.

Achtergrond
Formeel onderwijs, dat leidt tot een overheids-erkend diploma of certificaat, wordt met deze nieuwe wet automatisch ingeschaald. Non-formele opleidingen, die niet leiden tot een overheids-erkend diploma of certificaat, maar waarbij vooraf wel leeruitkomsten zijn bepaald, kunnen worden ingeschaald. Daarvoor gelden dan wel bepaalde criteria. Zo moet er onder meer sprake zijn van onafhankelijke examinering, minimaal 400 studiebelastingsuren of aanvullende criteria en relevantie voor de arbeidsmarkt.

Onderdeel van de nieuwe wet is ook een protocol dat aangeeft hoe opleiders wel en niet mogen communiceren over het niveau van de opleidingen die ze aanbieden. De nieuwe wet geeft inzicht in het niveau van de leeruitkomsten van een opleiding en is dus geen kwaliteitskeurmerk.

Europees perspectief
Nederland sluit hiermee aan bij het European Qualification Framework (EQF). Dat is bedoeld om met goede niveau-inschaling de inzetbaarheid van mensen in hun werkende leven in Nederland en Europa te verhogen. In ons land worden opleidingen sinds 2012 ingeschaald. Er zijn inmiddels 10 EU-lidstaten die de inschaling ook wettelijk vastgelegd hebben, daar sluit Nederland zich met deze wet bij aan.

Het wetsvoorstel NLQF wordt nu aan de Eerste Kamer aangeboden.

Gerelateerde artikelen