Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Zand in de machine

Blog
Zand in de machine

Het gaat niet goed met het ondernemersklimaat in Nederland. Er komen steeds meer signalen dat de omstandigheden verslechteren die nodig zijn om hier optimaal te kunnen renderen voor grote en kleine bedrijven. ASML gaf een krachtig signaal af door te stellen dat het ondernemersklimaat dusdanig is verslechterd, dat het bedrijf overweegt geheel of gedeeltelijk naar het buitenland te verhuizen. Daar schrik ik best wel van.

MKB-maakbedrijven
Maar ook MKB-maakbedrijven hebben het door een toenemende regeldruk, netcongestie, stikstof, steeds hogere kosten, krapte op de arbeidsmarkt, etc., steeds moeilijker. Uitbreiden of vernieuwen wordt steeds lastiger. Het is als zand in een machine: het gaat even goed maar dan loopt alles vast. De innovatiekracht en economische groei van Nederland staat onder druk! In het geval van ASML lijkt de politiek wakker te schudden, terwijl het hele ecosysteem van kleinere bedrijven om de grootmacht heen, net zoveel aandacht verdient.  

Raakt de hele keten
De al langer slepende verslechtering van het ondernemersklimaat in ons land treft namelijk de hele brede keten. Vergeet niet dat het vertrek van grotere bedrijven direct gevolgen heeft voor de hele keten. Dat raakt ook toeleveranciers en kleinere innovatieve MKB-maakbedrijven. Het is daarom belangrijk dat de kansen voor ondernemerschap in Nederland optimaal benut kunnen worden. De overheid speelt daarbij een belangrijke rol. Zij moet ervoor zorgen dat ondernemers niet onnodig worden beperkt door regels, voldoende ruimte hebben voor hun onderneming en waar nodig worden gefaciliteerd. Nog concreter: een gunstig mkb-maak ondernemersklimaat heeft baat bij innovatiestimulering, een stabiel fiscaal beleid en beleid dat zich richt op het behoud van bedrijven in Nederland en dat consistent is voor een langere periode. Belangrijke randvoorwaarde is dat voldoende gekwalificeerde (vak)mensen beschikbaar zijn. En, op zeer korte termijn: neem de (risico’s op) tekorten op stroomnet weg. 

Smeerolie en brandstof
Ondernemers vormen met hun bedrijven de motor van welvaart, werkgelegenheid en economische groei. Zij verdienen het geld dat de BV Nederland zo hard nodig heeft om ons land verder te krijgen. Maar die ondernemers moeten wel vertrouwen hebben in de toekomst. Als ze dat vertrouwen hebben, zijn ze bereid te investeren in de uitdagingen die op hun afkomen. Die motor, die machine, heeft daarom smeerolie en brandstof nodig, maar vooral geen zand.

Mark Helder
Voorzitter Koninklijke Metaalunie

Gerelateerd